YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (04102021)


Zagreb, 1. listopada 2021.

 

Svim kandidatima

 

Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen na internetskoj stranici Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u Večernjem listu od 6. srpnja 2021., na portal EURAXESS 6. srpnja 2021. te uNarodnim novinama broj 77/2021 od 7. srpnja 2021.)

 

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: Fakultet) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj:  

 

  1. Izbor tri zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent za rad na projektu „Istraživanje i razvoj inovativnih drvnih zidnih obloga, pregradnih i nosivih zidova za održivu gradnju u poduzeću Spačva d.d.“, na određeno vrijeme do završetka projekta, u punom radnom vremenu,da su nakon provedenog postupka izabrani sljedeći kandidati:

 

Krešimir Balaško, mag. ing. techn. lign.

Domagoj Mamić, mag. ing. techn. lign.

Tajana Kruhak, mag. ing. silv.

 

 

  1. Izbor jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za znanstveno područje: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Šumarstvo, za rad na HRZZ projektu „Fenotipski odgovor provenijencija obične bukve i hrasta kitnjaka na dugotrajnu sušu u interakciji s različitom koncentracijom fosfora u tlu (PhenoInter) IP-2020-02-5204“, na određeno vrijeme od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku, da je nakon provedenog postupka izabrana:

 

Antonia Vukmirović, mag. ing. silv.

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom na Fakultetu.

 

                                                                                                                                      Dekan

                                                                                                                      prof. dr. sc. Tibor Pentek

Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije