YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (04102021)


Zagreb, 1. listopada 2021.

 

Svim kandidatima

 

Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen na internetskoj stranici Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u Večernjem listu od 6. srpnja 2021., na portal EURAXESS 6. srpnja 2021. te uNarodnim novinama broj 77/2021 od 7. srpnja 2021.)

 

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: Fakultet) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj:  

 

  1. Izbor tri zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent za rad na projektu „Istraživanje i razvoj inovativnih drvnih zidnih obloga, pregradnih i nosivih zidova za održivu gradnju u poduzeću Spačva d.d.“, na određeno vrijeme do završetka projekta, u punom radnom vremenu,da su nakon provedenog postupka izabrani sljedeći kandidati:

 

Krešimir Balaško, mag. ing. techn. lign.

Domagoj Mamić, mag. ing. techn. lign.

Tajana Kruhak, mag. ing. silv.

 

 

  1. Izbor jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za znanstveno područje: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Šumarstvo, za rad na HRZZ projektu „Fenotipski odgovor provenijencija obične bukve i hrasta kitnjaka na dugotrajnu sušu u interakciji s različitom koncentracijom fosfora u tlu (PhenoInter) IP-2020-02-5204“, na određeno vrijeme od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku, da je nakon provedenog postupka izabrana:

 

Antonia Vukmirović, mag. ing. silv.

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom na Fakultetu.

 

                                                                                                                                      Dekan

                                                                                                                      prof. dr. sc. Tibor Pentek

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije