YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (20122019)


Zagreb, 20. 12. 2019.

Svim kandidatima

Obavijest

o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u Narodnim novinama broj 110/19 od 15. studenoga 2019. godine, Večernjem listu, portalu EURAXESS i na internetskim stranicama Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije)

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Fakultet) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj za poslove radnog mjesta I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Šumarstvo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno odsutnih zaposlenica, da su nakon provedenog postupka izabrani:

za asistenta na Zavodu za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku

Marko Bačurin, mag. ing. silv.

za asistenta na Zavodu za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Marko Boljfetić, mag. ing. silv.

za asistenta na Zavodu za šumarske tehnike i tehnologije

David Janeš, mag. ing. silv.

 

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom na Fakultetu.

 

Dekan

prof. dr. sc. Tibor Pentek

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije