YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (22032020)


Zagreb, 20. ožujka 2020.

Svim kandidatima

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u Narodnim novinama broj 16/2020 od 12. veljače 2020. godine, Biltenu HZZ-a broj 27 od 10. veljače 2020. i na internetskim stranicama Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije)

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Fakultet) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj za radno mjesto suradnika na projektu „KK.01.1.1.04.0010 Razvoj hibridnog skidera – HiSkid“, u sklopu Poziva „„Ulaganje u znanost i inovacije – prvi poziv“ (ref. broj KK.01.1.1.04) Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, iz područja biotehničkih znanosti, polje šumarstva, na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj, da je nakon provedenog postupka izabrana kandidatkinja:

Hrvoje Kopseak, mag. ing. silv.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom na Fakultetu.

                                            Dekan

                                prof. dr. sc. Tibor Pentek

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije