YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (28022020)


Zagreb, 28. veljače 2020.

Svim kandidatima

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u Narodnim novinama broj 16/2020 od 12. veljače 2020. godine, Biltenu HZZ-a broj 27 od 10. veljače 2020. i na internetskim stranicama Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije)

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Fakultet) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj za radno mjesto suradnika na projektu K.K.05.1.1.02.0009 „Mjere prilagodbe klimatskim promjenama za održivo upravljanje prirodnim resursima – „MEMORIE“, u sklopu Poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ (ref. broj K.K.05.1.1.02) Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, iz područja biotehničkih znanosti, polje šumarstva, na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci, u punom radnom vremenu – 2 izvršitelja, da su nakon provedenog postupka izabrani:

Marko Orešković, mag. ing. silv. (životopis)

Anja Žmegač, mag. ing. silv. (životopis)

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom na Fakultetu.

Dekan

prof. dr. sc. Tibor Pentek

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije