YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (28102020)


 

 

Zagreb, 28. listopada 2020.

 

                                                                                                                Obavijest

                                                                         o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

(objavljen u „Narodnim novinama“ broj 103/20 od 18. rujna 2020. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 17. rujna 2020. i na internetskim stranicama Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije)

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Fakultet) obavještava kandidate koji su dostavili ponudu na javni natječaj za poslove radnog mjestaIII. vrste – ADMINISTRATIVNI REFERENT, rad na određeno vrijeme od jedne godine, u punom radnom vremenu, uz probni rad od dva mjeseca, da je nakon provedenog postupka za prijam u radni odnos izabrana:

  •   kandidatkinja IVA ŠPOLJARIĆ KNEŽEVIĆ

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom na Fakultetu.

 

                        Dekan

        prof. dr. sc. Tibor Pentek

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije