YouTube
Instagram
Facebook
×

Objava natječaja za izbor (08062020)

u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste:

  • izvanredni profesor u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Drvna tehnologija, znanstvenoj grani: drvno tehnološki procesi, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za namještaj i drvne proizvode – 1 izvršitelj
  • izvanredni profesor u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Šumarstvo, znanstvenoj grani: ekologija i uzgajanje šuma, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za ekologiju i uzgajanje šuma – 1 izvršitelj
  • docent u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Šumarstvo, znanstvenoj grani: ekologija i uzgajanje šuma, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za ekologiju i uzgajanje šuma – 1 izvršitelj

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije