×

Politika kvalitete

Politika sustava kvalitete Laboratorija za ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj (LIN) temelji se na provedbi ispitivanja u skladu s važećim metodama obuhvaćenima područjem rada Laboratorija, prema načelima struke i dobre profesionalne prakse.

Uprava laboratorija obavezna je ispunjavati zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 i neprestano poboljšavati učinkovitost sustava upravljanja laboratorijem.

Djelatnici laboratorija rade nepristrano i u skladu sa zakonskim odredbama, dokumentacijom Laboratorija, pravilima struke te po svojoj profesionalnoj savjesti, pri čemu ne provode aktivnosti povezane s mogućim sukobom interesa. Opseg rada djelatnika i suradnika koji obavljaju poslove u postupku ispitivanja određen je dokumentima sustava upravljanja kvalitetom.

Djelatnici i uprava laboratorija svojim kupcima osiguravaju vrhunsku uslugu ispitivanja kvalitete proizvoda primjenom akreditiranih i drugih metoda za koje je laboratorij osposobljen, kao i kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem svojih djelatnika.

Osoblje i organizacije koje ne sudjeluju u radu laboratorija ni na koji način ne utječu na rezultate njegova rada.

Ciljevi sustava kvalitete su provedba ispitivanja kvalitete proizvoda prema unaprijed jasno određenom zahtjevu kupca; uporaba kvalitetne, provjerene i umjerene opreme; omogućavanje kupcu prisustvo ispitivanjima i kontinuirana komunikacija s kupcem; praćenje zadovoljstva korisnika i analiza povratnih informacija; nepristrano rješavanje eventualnih pritužbi, poduzimanje svih potrebnih radnji u slučaju nastanka grešaka, njihovo uklanjanje i sprečavanje novih pojava; te uvođenje potrebnih promjena ili unapređivanja sa svrhom poboljšavanja uvjeta rada, proširivanja metoda ispitivanja, nabave nove opreme, osiguravanja bolje kvalitete rezultata ispitivanja i njihova prikaza.

Sve navedeno ima za cilj ostvarivanje interesa kupca ili korisnika njegovih proizvoda i usluga, i interesa laboratorija.
Ciljevi sustava kvalitete provode se kroz svakodnevno poslovanje i rad djelatnika čime se uspostavlja, dokumentira, nadzire i poboljšava sustav upravljanja kvalitetom.

Informacije o kupcima usluga laboratorija su povjerljive. Pristup povjerljivim podacima omogućen je samo djelatnicima laboratorija, koji ih ne iznose kako bi spriječili bilo kakav utjecaj na poslovanje kupaca i laboratorija. Zaštita povjerljivih podataka korisnika odnosi se na aktivne djelatnike i na one čiji je rad u laboratoriju prestao.

Djelatnici laboratorija upoznati su s dokumentacijom sustava kvalitete, obavezni su poznavati politiku i ciljeve sustava kvalitete i provoditi ih.

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije