YouTube
Instagram
Facebook
×

Upisi u prvu godinu preddiplomskih studija za ak. god. 2021/2022.

Upisi u I godinu preddiplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, u ljetnom upisnom roku  provodit će se od 23. i 26. srpnja 2021. godine u Studentskoj referadi, soba 058 – (žuta zgrada) u vremenu od 9-13 sati. Raspored upisa za pojedine studije objavit će se naknadno.

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

Kandidat je dužan priložiti slijedeće dokumente za upis u prvu godinu studija:

  1. Svjedodžbu o državnoj maturi (izvornik) ili potvrdu o položenim ispitima državne mature (izvornik);
  2. Potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice s obje strane;
  3. Fotografija formata 6x4 cm;
  4. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu 350,00 kn – uplaćuje se na žiro račun fakulteta

IBAN: HR0923600001101340148;

Poziv na broj:    Šumarstvo i Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša  - 501010

                          Drvna tehnologija                                                              - 501011

                          Stručni studij drvna tehnologija                                         - 50111

Opis plaćanja: Upisnina za I godinu

      5. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu rješenje o nostrifikaciji dokumenata.

 

Pristupnici koji prvi puta upisuju prvu godinupreddiplomskog studija ne plaćaju participacijuu troškovima studija.

Pristupnici koji su već bili upisani na neki od redovitih studijskih programa u RH plaćaju troškove participacije. Participacija školarine iznosi 8.400,00 kn i moguće ju je platiti odjednom ili u dvije jednake rate (1. rata kod upisa i 2. rata do kraja I semestra ak. god. 2021./22).

 

Komplet upisnog materijala (matični list, upisni list) podiže se u Studentskoj referadi uz predočenje uplatnice o plaćenim troškovima upisa – upisnini.

 

SVAKI KANDIDAT PRILIKOM UPISA MORA ZNATI SVOJ UPISNI BROJ.

 

Pristupnici su se dužni upisati osobno i u propisanom roku. U slučaju opravdane spriječenosti može ih upisati i druga osoba temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

 

Pristupnicima koji ne upišu studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj Fakultet će naplatiti oportunitetne troškove nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu jednogodišnje participacije studenta u troškovima studija (8.400,00 kn).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Studentskoj referadi na e-mail: bdevcic@sumfak.hrmprsa@sumfak.hr ; dpirsljin@sumfak.hr

 

NAPOMENA: Jesenski upisni rok će se održati samo ako ostane nepopunjenih mjesta sukladno objavljenim kvotama.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije