×

Prirodno područje

Studenti koji su završili preddiplomske studije u prirodnom područuju, a žele upisati neki od diplomskih studija na Šumarskom fakultetu trebaju upisati razlikovne studije kako slijedi:


Razlikovni studij za upis na diplomski studij Šumarstva, Smjer uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem, po završetku preddiplomskog studija iz prirodnog područja:

Semestar 1.

Obvezni predmeti

ŠP-3001 - Dendrometrija - 7.0 ECTS - P45 + A30 + T16

ŠP-5001 - Uzgajanje šuma I - 7.0 ECTS - P45 + A30 + T40

ŠP-5002 - Osnove uređivanja šuma - 7.0 ECTS - P30 + A30 + T16

ŠP-3002 - Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu - 5.0 ECTS - P30 + A30 + T16

ŠP-3003 - Osnove lovnoga gospodarenja - 6.0 ECTS - P30 + A30 + T16

ŠP-3006 - Osnove ekonomike u šumarstvu - 4.0 ECTS - P30 + A15

ŠP-5003 - Pridobivanje drva I - 7.0 ECTS - P30 + L30 + T32

 

Semestar 2.

Obvezni predmeti

ŠP-4001 - Osnivanje šuma - 6.0 ECTS - P45 + A30 + T24

ŠP-4005 - Dendrologija - 6.0 ECTS - P45 + A30 + T24

ŠP-6005 - Osnove zaštite šuma - 3.0 ECTS - P30


Razlikovni studij za upis na diplomski studij Šumarstva, Smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu, po završetku preddiplomskog studija iz prirodnog područja:

Semestar 1.

Obvezni predmeti

ŠP-3001 - Dendrometrija - 7.0 ECTS - P45 + A30 + T16

ŠP-5001 - Uzgajanje šuma I - 7.0 ECTS - P45 + A30 + T40

ŠP-5002 - Osnove uređivanja šuma - 7.0 ECTS - P30 + A30 + T16

ŠP-5003 - Pridobivanje drva I - 7.0 ECTS - P30 + L30 + T32

 

Semestar 2.

Obvezni predmeti

ŠP-4001 - Osnivanje šuma - 6.0 ECTS - P45 + A30 + T24

ŠP-6001 - Šumske prometnice - 5.0 ECTS - P30 + A30 + T32

ŠP-6002 - Osnove organizacije u šumarstvu - 5.0 ECTS - P30 + A30 + T32

ŠP-6003 - Sigurnost pri šumskom radu - 3.0 ECTS - P30 + A15 + T8

ŠP-6005 - Osnove zaštite šuma - 3.0 ECTS - P30


Razlikovni studij za upis na diplomski studij Urbanog šumarstva, po završetku preddiplomskog studija iz tehničkog područja

Semestar 1.

Obvezni predmeti

PU-1007 - Povijest perivojne arhitekture - 4.0 ECTS - P15 + A30

PU-3002 - Daljinska istraživanja i GIS zaštićenih i urbanih područja - 5.0 ECTS - P30 + A30

PU-5003 - Uzgajanje šuma posebne namjene - 6.0 ECTS - P45 + A30 + T16

PU-5004 - Uređivanje šuma posebne namjene - 6.0 ECTS - P45 + A30 + T16


Semestar 2.

Obvezni predmeti

PU-2002 - Pedologija - 6.0 ECTS - P30 + L30 + T24

PU-2004 - Izmjera terena s osnovama kartografije - 5.0 ECTS - P30 + A30 + T24

PU-4001 - Primjenjena entomologija - 7.0 ECTS - P30 + A15 + T16

PU-4002 - Primjenjena fitopatologija - 7.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠP-4005 - Dendrologija - 6.0 ECTS - P45 + A30 + T24

PU-6001 - Arborikultura - 5.0 ECTS - P30 + A30 + T16

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije