Šumsko drveće i grmlje Hrvatske
Šumsko zeljasto bilje Hrvatske
Ukrasno drveće i grmlje u Hrvatskoj