Šumsko zeljasto bilje Hrvatske

 
   
   
  HOME
  O PROJEKTU
  PRESLICE I PAPRATI
  KRITOSJEMENJAČE - JEDNOSUPNICE
  KRITOSJEMENJAČE - DVOSUPNICE
  KVIZ
  ABECEDNI POPIS
   

 

Kontakt Josip Franjić
Željko Škvorc
Zavod za šumarsku genetiku i dendrologiju
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
     
Stranice izradio Krunoslav Černošek  

Ove stranice su nastale u okviru informatičkog projekta "Šumsko zeljasto bilje Hrvatske on-line" (2001-063) Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
Šumsko zeljasto bilje Hrvatske je elektronski priručnik koji će prvenstveno poslužiti izobrazbi inženjera šumarstva. Osim toga on će biti od koristi i u izobrazbi ostalih stručnjaka kojima je bitno poznavanje naše autoktone flore (agronomi, farmaceuti, biolozi i dr.) kao i općenito svim ljubiteljima prirode koji bi htjeli saznati nešto više o biljkama s kojima se susreću.
Sve su vrste u priručniku razvrstane prema porodicama u tri skupine: kritosjemenjače - dvosupnice (Magnoliophyta - Magnoliatae), kritosjemenjače - jednosupnice (Magnoliophyta-Liliatae) i Preslice i paprati (Equisetophyta, Polypodiophyta). Pored toga postoji i abecedni popis svih biljaka. Za svaku vrstu naveden je puni znanstveni naziv, sinonimi, porodica, hrvatski te engleski, francuski i njemački naziv. Također je prikazana jedna ili više karakterističnih fotografija snimljenih u različitim fazama. Priručnik će u svojoj konačnici biti prilagođen čitatelju tako da na vrlo jednostavan i razumljiv način sazna najbitnije osobine o svakoj autoktonoj šumskoj zeljastoj vrsti koju može susresti na prostoru Hrvatske.
Pomoću opcije Kviz moguće je testirati znanje o poznavanju šumske zeljaste flore, što će biti od velike koristi studentima pri pripremanju ispita iz Šumarske botanike, Šumarske fitocenologije i sl.
Ovdje je prikazan samo dio sveukupnoga šumskoga zeljastoga bilja Hrvatske, a dopuna će se obavljati svake godine s novim fotografijama i s novim vrstama.

LITERATURA
Domac R, 1994: Flora Hrvatske, Priručnik za određivanje bilja. Školska knjiga, Zagreb
Erhardt W, Götz E, Bödeker N, Seybold S, 2000: Zander. Handwörterbuch der Pflanzennamen. Dictionary of plant names. Dictionnaire des noms des plantes. Eugen Ulmer, Stuttgart
Tutin TG, Heywood VH, Burges NA, Moore DM, Valentine DH, 1964-1980: Flora Europaea 1-5. Cambridge University Press. Cambridge.