×

Aktivnosti laboratorija

Laboratorij za mehaničku obradu drva namijenjen je nastavnom i znanstveno-stručnom radu povezanom s tehničkim predmetima Zavoda za procesne tehnike.

U Laboratoriju se izvode vježbe sa studentima Drvnotehnološkoga odsjeka povezane s proučavanjem strojeva i alata za obradu drva, kvalitete obrade, tehničke sastavnice transporta drva i drvnih materijala i posebno napose usitnjenog drva. Također, u Laboratoriju se pripremaju uzorci potrebni za laboratorijske vježbe, ali i za istraživanja koja provode nastavnici u Zavodu.
Laboratorij raspolaže opremom za mjerenje sila i energijskih veličina tijekom mehaničke obrade drva, istraživanje kvalitete obrađene površine, zatupljenosti alata i utjecaja parametara obrade na obilježja usitnjenoga drva. Osim toga, Laboratorij omogućuje kontrolu učinkovitosti sustava za odsis i transport drvnih čestica zrakom u ovisnosti o parametrima rada sustava i drvnih čestica, zatim mjerenje brzine, tlaka i protoka u sustavu.
Djelatnosti Laboratorija pripada i istraživanje izloženosti radnika drvnoj prašini pri mehaničkoj obradi drva, a Laboratorij raspolaže opremom za određivanje masene koncentracije drvnih čestica u zraku gravimetrijskom i fotometrijskom metodom. Sva navedena mjerenja moguće je provoditi i izvan laboratorija, na terenu.

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije