×

Diplomski - Smjer Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu

Diplomski studiji traju četiri semestra (2 godine, 120 ECTS bodova).

Više o upisima na Diplomski studij Šumarstva

Završetkom diplomskog studija i obranom diplomskoga rada studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskoga naziva prema studijskom programu: Magistar/magistra inženjer/inženjerka šumarstva – tehnika, tehnologija i menađment u šumarstvu


Kompetencije koje se stječu završetkom ovog studija su slijedeće: poznavanje mehaničkih sredstava, tehnika te standardnih i vrhunskih tehnologija primjenjivanih u šumarstvu, prije svega u pridobivanju drva iz prirodnih, jednodobnih i prebornih sastojina, kultura, plantaža i energetskih šuma, poznavanje šumskih glavnih i sporednih proizvoda i njihovog kretanja s mjesta proizvodnje do tržišta po šumskom bespuću i mreži šumskih i javnih cesta, poznavanje metoda pripreme i planiranja tehničkih radova u šumarstvu, metoda, tehnike i tehnologije otvaranja šuma odnosno projektiranja i gradnje mreže šumskih prometnica, izbor mehaničkih sredstava i tehnologija temeljem troškovnih analiza i ostalih kriterija, poznavanje upravljanja šumskim, ljudskim i tehničkim potencijalima, marketinška znanja vezana za šumske drvne proizvode i sporedne šumske proizvode. Pristupnik dodatno ovlada primjenjenim znanjima iz ekologije i zaštite šuma te uređivanja šuma.

Studij kod pristupnika razvija kompetenciju i sposobnost za upravljanje i donošenje samostalnih i timskih stručnih (poslovnih) odluka, te sposobnost uključivanja u doktorski studij i znanstvene tokove struke.


Osposobljenost za poslove: poslovi veće složenosti u šumarstvu od šumarije i revira kao najnižih šumarskih strukturnih jedinica po vertikali, poslovi županijskih i republičkih institucija pod čijim je ingerencijama šumarstvo, inspekcijskih službi, poslovi i zadaće šumarskog poduzetništva, poslovi i zadaće u razvojnim, znanstvenim i obrazovnim institucijama, prometom šumskih proizvoda na domaćem i ino tržištu, prometom opreme, zadaće strukovne publicistike i medija vezanih za struku.

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije