×

Laboratorij za šumsku biomasu

Laboratorij za šumsku biomasu Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osmišljen je kao središnje mjesto istraživanja i kontrole kakvoće šumske biomase za energiju u Republici Hrvatskoj. U skladu s osnivačkim ciljem provedena je izgradnja, opremanje laboratorija i edukacija laboratorijskog osoblja po uzoru na slične europske laboratorije.
 

Laboratorij za šumsku biomasu


Laboratorij je koncipiran tako da zadovolji znanstvene potrebe zaposlenika Fakulteta i obrazovne potrebe njegovih studenata te da bude na raspolaganju gospodarskim subjektima, odnosno da ponudi svoje usluge na tržištu.

 


Laboratorijske analize, nužne za uspostavu sustava praćenja kakvoće čvrstih biogoriva u proizvodnom i transportnom lancu od sirovine (šumske biomase) preko proizvođača do krajnjeg potrošača, provode se prema europskim, odnosno međunarodnim normama za čvrsta biogoriva (HRN EN; HRN EN ISO); osoblje Laboratorija aktivno je uključeno u rad Tehničkog odbora 238 Čvrsta biogoriva, Hrvatskog zavoda za norme.

 


Kontinuiranim edukacijom, intenzivnom međulaboratorijskom suradnjom i ustrajnim radom na uspostavi i osiguranju sustava kakvoće Laboratorij za šumsku biomasu Šumarskog Fakulteta u Zagrebu pružit će mogućnost našim proizvođačima čvrstih biogoriva da svoj proizvod ispitaju u svojoj zemlji sukladno važećim europskim normama, unaprijede tehnološke procese i stave proizvod u promet sa svim potrebnim deklaracijama ili u Republici Hrvatskoj ili na zajedničkom europskom i svjetskom tržištu.
 

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije