×

Strateški dokumenti

MISIJA

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sustavno razvija nacionalno i međunarodno prepoznatu izvrsnost u obrazovanju i istraživanju u šumarstvu, drvnoj tehnologiji i srodnim područjima koja se temelji na uspostavi sustava kvalitete te prijenosu i primjeni znanja za dobrobit i prosperitet društvene zajednice.

Kao najstarija i jedinstvena nacionalna ustanova u svom djelokrugu, Šumarski fakultet je predan stvaranju i širenju znanja utemeljenoga na suvremenim znanstvenim spoznajama. Slijedom toga, temeljna svrha Šumarskog fakulteta je stvaranje, analiza i razmjena znanja putem nastavne, istraživačke i stručne djelatnosti. Prioritet djelovanja su studenti za koje su razvijeni obrazovni programi usklađeni s potrebama realnog gospodarstva, što će ih učiniti vrsnim stručnjacima i vrlim pojedincima na dobrobit našega gospodarstva i društva u cjelini.

U suradnji s gospodarskim i javnim sektorom u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu Šumarski fakultet aktivno sudjeluje u stvaranju znanja i razvoju tehnologija biotehničkih znanosti, posebno šumarstva, urbanog šumarstva, ekologije, drvne tehnologije i oblikovanja proizvoda od drva.

VIZIJA

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je aktivna sastavnica Europskog visokoobrazovnog i istraživačkog prostora koja obrazuje međunarodno priznate kvalitetne i kompetentne stručnjake te provodi međunarodno prepoznata znanstvena i stručna istraživanja. Zadaća Šumarskog fakulteta je stvaranje, analiza i razmjena znanja putem nastavne, istraživačke i stručne djelatnosti. Sukladno navedenom vizija Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu jest postati vodeća visokoobrazovna, znanstvena i stručna ustanova za obrazovanje u području šumarstva i drvne tehnologije u nacionalnom i širem regionalnom okruženju. Stvaranjem i primjenom novih znanstvenih spoznaja osigurat će se trajni razvoj kako bi se polaznicima obrazovnih programa Šumarskog fakulteta pružala znanja u skladu s potrebama suvremenog društva temeljenog na znanju i održivom razvoju.

POLITIKA KVALITETE

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu provodi djelatnosti visokog obrazovanja, znanstvenoistraživačkog i stručnog rada uz uvažavanje nacionalnih i međunarodnih standarda, vodeći se dobrobiti šumarske i drvnotehnološke struke. Upravljanje kvalitetom i okolišem usmjereno je postizanju izvrsnosti u nastavnim, znanstvenoistraživačkim i stručnim djelatnostima kroz uključenost svih članova sveučilišne zajednice u trajno unaprjeđenje kvalitete i stvaranje kulture kvalitete.

Šumarski fakultet provodi i unaprjeđuje sustav upravljanja kvalitetom u svim segmentima svojega djelovanja, a što se očituje kroz:

  • Misiju, Viziju i Strateški plan razvoja Fakulteta
  • organizaciju sustava upravljanja kvalitetom temeljenom na trajnom poboljšavanju svih procesa
  • osiguravanje primjerenosti politike unutarnjem i vanjskom kontekstu Šumarskog fakulteta uz ispunjavanje očekivanja i potreba svih zainteresiranih strana
  • razvoj kulture kvalitete uključenošću svih dionika na svim razinama u procese osiguravanja kvalitete
  • razvoj kulture kvalitete u kojoj svi unutarnji dionici preuzimaju odgovornost za kvalitetu
  • poštivanje i promicanje akademskog integriteta i sloboda, sprječavanje svih vrsta netolerancije i diskriminacije studenata ili zaposlenika te pridržavanje načela akademskog integriteta svih članova sveučilišne zajednice definiranih Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu 
  • provođenje, redovito praćenje i revidiranje Politike kvalitete i okoliša te ciljeva u skladu s normama HRN EN ISO 9001, HRN EN ISO 14001 i ESG.

Šumarski fakultet se u sustavu upravljanja kvalitetom i okolišem opredijelio za trajno ispunjavanje Europskih standarda i smjernica na području visokog obrazovanja te ispunjavanje svih primjenjivih načela i zahtjeva normi HRN EN ISO 9001 i HRN EN ISO 14001. Trajnim poboljšavanjem uspostavljenog sustava i neprekidnim obrazovanjem uključenih dionika kontinuirano se povećava svijest o važnosti kvalitete. Središnje mjesto sustava kvalitete su studenti i sve aktivnosti usmjerene su na studente, stoga se stalno radi na prepoznavanju i ispunjavanju njihovih očekivanja i potreba. Na Fakultetu se potiče znanstvenoistraživački rad kako bi se omogućio transfer suvremenih znanstvenih spoznaja putem obrazovnih programa na studente, a time i transfer znanja u gospodarstvo te društvo u cjelini.

U Zagrebu, 30. 1. 2019.                                                                      prof. dr. sc. Tibor Pentek, dekan

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije