×
Šumarski odsjek

Djelatnici

Predstojnik zavoda

Milan Oršanić
prof. dr. sc. Milan Oršanić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: milan.orsanic3@zg.t-com.hr
više

Tajnik/Tajnica zavoda

Darija Galić dipl. oec.

Administrativna referentica

Email: dgalic@sumak.hr
više

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

Milan Oršanić
prof. dr. sc. Milan Oršanić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: milan.orsanic3@zg.t-com.hr
više
prof. dr. sc. Tibor Pentek

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: tpentek@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Josip Margaletić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: jmargaletic@sumfak.hr
više
izv. prof. dr. sc. Damir Ugarković

Izvanredni profesor

Email: damir.ugarkovic@gs.htnet.hr
više
doc. dr. sc. Damir Drvodelić

Docent

Email: ddrvodelic@inet.hr
više

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

Hrvoje Barać dipl. ing. šum.

Stručni suradnik

Email: hbarac2@gmail.com
više
Andrej Barić dipl. ing. šum.

Stručni suradnik

više
Goran Franculić dipl. ing. šum.

Stručni suradnik

na NPŠO Velika

više
Darko Rebec dipl. ing. šum.

Stručni suradnik

na NPŠO Lipovljani

više
Branko Trenčev

Voditelj radionice

na NPŠO Rab

više
Marijan Dujmović dipl. ing. šum.

Tehnički suradnik

na NPŠO Zagreb

više
Ivan Devčić

Tehnički suradnik

više
Tomislav Ilinić

Tehnički suradnik

na NPŠO Zagreb

više
Kristijan Josipović

RM III vrste na NPŠO Velika

više
Nenad Kušić

Tehnički suradnik

u Šumskom vrtu na NPŠO Zagreb

više
Zlatko Turas

Tehnički suradnik

na NPŠO Lipovljani

više
Danijel Rajković

Voditelj radionice

na NPŠO Lipovljani

više
Josip Turas

Lovočuvar

na NPŠO Lipovljani

više
Irina Rodica Dujak

RM III vrste

u Šumskom vrtu na NPŠO Zagreb

 

više
Dane Jurić

Rasadničar

u Šumskom vrtu na NPŠO Zagreb

više
Marijan Kostelac

RM III vrste

na NPŠO Lipovljani

više
Emerik Kružić

Voditelj radionice 

na NPŠO Zalesina

više
Jasminka Kružić

Voditeljica radionice

na NPŠO Zalesina

više
Tomislav Močibob

RM III vrste

u Šumskom vrtu na NPŠO Zagreb

više
Blaženka Škaper

Tehnička suradnica

u Šumskom vrtu na NPŠO Zagreb

više
Tomislav Ribarić

RM III vrste

na NPŠO Lipovljani

više
Tomislav Pahljina

RM III vrste

na NPŠO Rab

više
Katarina Turas

RM III vrste

na NPŠO Lipovljani

više
Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije