×
Šumarski odsjek

Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Zelena zgrada, 1. kat, žuta zgrada 1. i 2. kat

Telefon: +385 1 235 2440
Fax: +385 1 235 2510


Znanstvena djelatnost i projekti

Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje objedinjuje u nastavnoobrazovnom i znanstvenoistraživačkom smislu područje zaštite šuma i lovstva. Znanstvena djelatnost Zavoda usmjerena je prema područjima u kojima su znanstvenici Zavoda eksperti za pojedina područja kao što su zoologija, entomologija, fitopatologija, zaštita šuma i lovno gospodarenje.


Povijest Zavoda

Povijest Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma tijesno je povezana s poviješću razvoja šumarske visokoškolske nastave i znanosti u Hrvatskoj i seže do 1860. godine, kada je na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima, koje je bilo preteča današnjem Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ustanovljen Kabinet za šumsko-proizvodne struke, u sklopu kojeg je bio i kolegij Sađenje i gajenje šuma.

Osnivanjem Šumarske akademije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1898. godine, Kabinet za šumsko-proizvodne struke s predmetima i knjižnicom priključen je Šumarskoj akademiji, na kojoj su ustanovljeni sljedeći predmeti: Uzgajanje šuma, Uporaba šuma, Šumsko mehanička tehnologija, Čuvanje šuma i Anatomska građa drva. Prvi predstojnik Kabineta za šumsko-proizvodne struke na Šumarskoj akademiji je bio prof. Fran Ž. Kesterčanek. U približno današnjem organizacijskom obliku Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma postoji od 1921. godine, kada je ukazom Povjereništva za prosvjetu i vjeru Kraljevske hrvatsko-slavonske zemaljske vlade osnovan Zavod za uzgajanje šuma. Prvi predstojnik zavoda bio je prof. dr. sc. Andrija Petračić, koji je osnovao laboratorij, kabinet sa zbirkom sjemena, češera i pupova, herbarij, šumarski vrt za pokuse i nastavu, i zavodsku knjižnicu. U Statutu tadašnjeg Zavoda bila je navedena svrha njegova osnivanja: „da služi naučnom istraživanju zavodskog stručnog osoblja, naprednijih slušača i apsolvenata, da omogući održavanje seminara iz uzgajanja kao i da daje stručna mišljenja vlastima i ostalim interesentima“. U razdoblju od 1921. do 1930. godine na Zavodu su se poučavali kolegiji Uzgajanje šuma i Dendrologija, Anatomija drveća i grmlja. Godine 1919. osnovan je u sklopu Zavoda šumarski vrt. Od 1930. do 1945. godine na Zavodu se razvijao nastavni rad, započeo je razvoj istraživačkog rada i intenzivirala se suradnja sa šumarskom strukom u Hrvatskoj i u inozemstvu. Od 1945. do 1960. godine dolazi do razvoja novih nastavnih predmeta i uvođenja poslijediplomske nastave. Uvode se seminari za stručnjake iz privrede, i to iz područja uređenja parkova i ozelenjavanja javnih površina, primjene fitocenologije u šumarstvu, kultiviranja brzorastućih vrsta drveća i dr. Od 1960. do 2000. godine Zavod se razvijao nastavno, znanstveno i kadrovski. Uvedeni su novi predmeti i intenzivirana je terenska nastava na nastavno pokusnim šumskim objektima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i u šumama na području Hrvatske u suradnji sa šumarskim stručnjacima. Godine 1995. Zavodu je pripojena tadašnja Katedra za pedologiju. Od 2000. godine do danas Zavod se znatno razvijao. Tako su 2001. godine u sklopu novog nastavnog programa na Šumarskom odsjeku uvedena tri modula, a Zavod je promijenio ime u Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma. Od 2005. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uveden je nastavni program po tzv. bolonjskom procesu, s dva preddiplomska i dva diplomska studija na Šumarskom odsjeku, na kojima su znatno zastupljeni profesori i suradnici iz Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma. U tom je razdoblju povećan znanstvenoistraživački rad članova Zavoda u suradnji s ministarstvom nadležnim za znanost i tvrtkom Hrvatske šume d.o.o. koja gospodari državnim šumama u Hrvatskoj. Godine 2007. Zavod se preselio u novu zgradu Šumarskog odsjeka Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1898. do 1949. godine Zavod se nalazio u Šumarskom domu u Vukotinovićevoj ulici br. 2 u Zagrebu, nakon toga je bio smješten u zgradi tadašnjeg Poljoprivredno- šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Svetošimunskoj cesti broj 25, a od 2007. godine nalazi se u novoj zgradi Šumarskog odsjeka Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Svetošimunskoj cesti broj 23.
 

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije