×

Nastavni plan i program

Semestar 1.

Obvezni predmeti

PU-1001 - Kemija s biokemijom- 6.0 ECTS - P45 + L15

PU-1002 - Matematika- 7.0 ECTS - P45 + A45

PU-1003 - Petrologija s geologijom- 5.0 ECTS - P30 + A15

PU-1004 - Primjenjena zoologija- 5.0 ECTS - P30 + A15

PU-1005 - Sociologija urbanih i zaštićenih prostora- 3.0 ECTS - P15 + A15

PU-1007 - Povijest perivojne arhitekture - 4.0 ECTS - P15 + A30

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 1. semestra PU > Obavezno upisati ponuđeni izborni predmet

Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - 0.0 ECTS - TJ30

 

Izborni predmeti 1. semestra PU > Obavezno upisati 1 od ponuđena 2 strana jezika

Strani jezik - engleski 1 - 0.0 ECTS - SJ30

Strani jezik - njemački 1 - 0.0 ECTS - SJ30

 

 

Semestar 2.

Obvezni predmeti

PU-2001 - Botanika- 7.0 ECTS - P45 + L30 + T24

PU-2002 - Pedologija- 6.0 ECTS - P30 + L30 + T24

PU-2003 - Biometrika za prostorne valorizacije- 5.0 ECTS - P30 + A30

PU-2004 - Izmjera terena s osnovama kartografije- 5.0 ECTS - P30 + L30 + T24

PU-2005 - Kultura vizualne misli- 3.0 ECTS - A30

PU-2006 - Uvod u urbanizam- 4.0 ECTS - P15 + A15

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 2. semestra PU > Obavezno upisati ponuđeni izborni predmet

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - 0.0 ECTS - TJ30

 

Izborni predmeti 2. semestra PU > Obavezno upisati 1 od ponuđena 2 strana jezika

Strani jezik - engleski 2 - 0.0 ECTS - SJ30

Strani jezik - njemački 2 - 0.0 ECTS - SJ30

 

 

Semestar 3.

Obvezni predmeti

PU-3001 - Fitocenologija- 6.0 ECTS - P30 + A15 + T16

PU-3002 - Daljinska istraživanja i GIS zaštićenih i urbanih područja- 5.0 ECTS - P30 + A30

PU-3003 - Opća i krajobrazna ekologija- 6.0 ECTS - P30 + A15 + T16

PU-3007 - Genetika s oplemenjivanjem drveća i grmlja- 4.0 ECTS - P30 + A30 + T8

PU-3005 - Mehanizacija u zaštićenim i urbanim područjima- 5.0 ECTS - P30 + A30 + T24

PU-3006 - Fiziologija bilja- 4.0 ECTS - P30 + A15

 

Izborni predmeti

Izborni predmet 3. semestra PU > Obavezno upisati ponuđeni izborni predmet

Tjelesna i zdravstvena kultura 3 - 0.0 ECTS - TJ30

 

 

Semestar 4.

Obvezni predmeti

PU-4001 - Primjenjena entomologija- 7.0 ECTS - P30 + A15 + T16

PU-4002 - Primjenjena fitopatologija- 7.0 ECTS - P30 + A15 + T16

PU-4003 - Dendrologija- 7.0 ECTS - P45 + A30 + T24

PU-4006 - Parkovno perensko i jednogodišnje bilje- 3.0 ECTS - P30 + T16

PU-4004 - Pejsažno oblikovanje i planiranje- 3.0 ECTS - P15 + A15

PU-4007 - Očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća- 3.0 ECTS - P30 + A30 + T16

 

Izborni predmeti

Izborni predmet 4. semestra PU > Obavezno upisati ponuđeni izborni predmet

Tjelesna i zdravstvena kultura 4 - 0.0 ECTS - TJ30

 

 

Semestar 5.

Obvezni predmeti

PU-5001 - Zaštita okoliša- 5.0 ECTS - P30 + A30 + T8

PU-5002 - Ekonomika okoliša- 4.0 ECTS - P30 + A15

PU-5003 - Uzgajanje šuma posebne namjene- 6.0 ECTS - P45 + A30 + T16

PU-5004 - Uređivanje šuma posebne namjene- 6.0 ECTS - P45 + A30 + T16

PU-5005 - Parkovna tehnika i uređaji- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T16

PU-5006 - Zaštita prirode- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

 

 

Semestar 6.

Obvezni predmeti

PU6002 - Mikrobiologija ekosustava- 4.0 ECTS - P30 + A15

PU6001 - Arborikultura- 5.0 ECTS - P30 + A30 + T16

PU6003 - Upravljanje i nadzor u zaštićenim područjima- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T24

PU6004 - Uvod u prostorno planiranje- 4.0 ECTS - P15 + A30

PU6005 - Ekologija šumskoga drveća- 3.0 ECTS - P15 + A15

ZR-PU   - Završni rad - 6.0 ECTS - A45

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 6. semestar PU > Obavezno upisati 3 izborna predmeta (PU6006 i PU6007, te jedan po vlastitom izboru)

PU6008 - Cvjećarstvo- 1.0 ECTS - P15

PU6009 - Egzotične drvenaste biljke- 1.0 ECTS - P15

PU6007 - Izmjera stabala- 1.0 ECTS - P15

ŠP6006 - Načini lovljenja divljači- 1.0 ECTS - P15

PU6006 - Osnove poznavanja gljiva- 1.0 ECTS - P15

PU6010 - Primjenjena tehnička grafika- 1.0 ECTS - P15

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije