×
Drvnotehnološki odsjek

Zavod za organizaciju proizvodnje

IV. paviljon, 2. kat

Fax: +385 01 2352 530


Znanstvena djelatnost i projekti

Zavod za organizaciju proizvodnje znanstveni je, razvojno-istraživački i nastavni centar izvrsnosti Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta. On je izvorište novih ideja, koncepcija i metoda u području proizvodnoga menadžmenta, razvoja, trgovine drvom i drvnim proizvodima, marketinga, organizacije proizvodnje, proizvodnih i poslovnih procesa, upravljanja proizvodnjom i poslovanjem, te upravljanja kvalitetom i troškovima. 
Zavod za organizaciju proizvodnje ima ustrojen partnerski sustav suradnje sa studentima preddiplomskog, diplomskog, specijalističkog i poslijediplomskog studija u razvojno-istraživačkom i znanstvenom radu kroz izradu velikog broja ocjenskih radova. Do sada je u Zavodu diplomiralo preko 500 studenata. Posebno je organiziran poslijediplomski specijalistički studij iz organizacije proizvodnje i doktorski studij. U Zavodu je magistriralo 30 studenata, a doktoriralo ih je 29. Djelatnici Zavoda su začetnici i osnivači međunarodne znanstvene asocijacije za ekonomiku i menadžment WoodEMA, i.a. koja djeluje od 2007. godine. U navedenoj asocijaciji prof. dr. sc. doc. Darko Motik u mandatnom razdoblju od 2012.-2014. bio vršitelj dužnosti predsjednika, a sadašnja vršiteljica je dr. sc. Andreja Pirc Barčić, a prof. dr. sc. Denis Jelačić prvi je i aktualni tajnik.

 

Znanstveni projekti

 • Kriteriji optimizacije kod oblikovanja organizacijskih sustava (1981.-1985.), nositelj: 
 • Istraživanje, optimizacija i razvoj novih metoda upravljanja u drvnoj industriji (1986.-1990.)
 • Unapređenje organiziranosti i efikasnosti proizvodnje u drvnoj industriji istraživanjem unutrašnjih rezervi (1989.-1990.) 
 • Razvoj modela proizvodnih sustava u preradi drva (1996.-2000.)
 • Eko sustavno gospodarenje u preradi drva (2000.-2002.)
 • Modeli gospodarskog razvoja prerade drva i održivi razvoj šumarstva (2002.-2006.) 
 • Razvoj proizvodnih mreža u obradi drva i proizvodnji namještaja (2002.-2006.) 
 • Konvencionalne i nekonvencionalne metode i modeli mjerenja sposobnosti procesa (2007.-2011.)
 • Modeli povećanja konkurentnosti u izvozu finalnih proizvoda od drva (2007.-2011.)-
 • Adaptivno upravljanje procesima u preradi drva i proizvodnji namještaja (2007.-2011.)

Stručna djelatnost

Zavod svoj program rada realizira putem izrade studija, projekata i elaborata iz područja organizacije proizvodnje, marketinga, istraživanja tržišta, kontroliranja i analiziranja troškova proizvodnje, kontrole kvalitete i upravljanja ljudskim resursima. Uz to, obavlja i izravne konzultacije te organizira i obavlja edukativnu djelatnost putem seminara i savjetovanja neposredno u tvrtkama iz drvoprerađivačkog sektora u zemlji i inozemstvu.

 

Stručni projekti

 • Prerada sitnog industrijskog drva TP – 01/068-01 (2001)
 • Razvoj clustera u preradi drva, proizvodnji namještaja i proizvodnji i preradi papira Republike Hrvatske (2003)
 • Uspostavljanje novih i revizija postojećih vremenskih normi u proizvodnji pogrebene opreme Palma d.o.o. (2010.), autori: Tomislav Grladinović i Krešimir Greger.
 • Istraživanje tržišta namještaja i ostalih drvnih proizvoda – za potrebe Drvnog klastera Vukovarsko-srijemske županije, (2011), autori: Darko Motik i Andreja Pirc Barčić.
 • Analiza i trendovi potrošnje drva i drvnih proizvoda u Republici Hrvatskoj (2013), autori: Darko Motik, Stjepan Posavec, Andreja Pirc Barčić, Kristina Bičanić, Maja Moro i Ivana Perić. 
 • Razvoj nacionalne metodologije za izračun zalihe ugljika u drvnim proizvodima (2014), autori: Darko Motik i Andreja Pirc Barčić.


Usluge i proizvodi

 • Izrada predinvesticijskih i investicijskih studija
 • Auditiranje sljedivosti drva i drvnih proizvoda prema FSC i PEFC certifikacijskim shemama
 • Izrada poslovnih planova za poduzetnike
 • Upravljanje projektima
 • Planiranje i obuka kadrova u poduzećima
 • Istraživanje tržišta poduzeća
 • Planiranje marketinga poduzeća


Povijest Zavoda

Korijeni Zavoda se mogu naći u nastavnom planu Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima 1860. godine, u čijem su nastavnom planu i programu postojali kolegiji Šumarsko računovodstvo, Šumarsko knjigovodstvo i Narodno gospodarstvo. Prijenosom studija šumarstva na Sveučilište u Zagrebu 1898. godine i osnivanjem Šumarske akademije korijeni razvoja Zavoda nalaze se u tadašnjim predmetima: Uprava šuma, Računovodstvo i statistika, te Računanje vrijednosti šuma, a nešto kasnije proširenjem studija šumarstva osnivaju se predmeti Narodno gospodarstvo i Trgovina drvom. Osnivanjem Poljoprivredno-šumarskog fakulteta 1919. ponovno se povećava udjel organizacijskih i ekonomskih predmeta. Godine 1947. provedena je prva bifurkacija pri čemu su se pojavili predmeti Šumarsko knjigovodstvo, Šumarska ekonomika, Organizacija šumarskog gospodarstva i Organizacija šumsko-industrijskih poduzeća.

 

Drugom bifurkacijom uvode se predmeti organizacije i ekonomike za preradu drva i proizvodnju namještaja. Organizacijom rada u drvnoj industriji sustavno se bavio prof.dr.sc. Roko Benić. Prvi udžbenik koji obuhvaća materiju organizacije proizvodnje u preradi drva i proizvodnji namještaja prof. Benić objavio je 1971. godine naslovom „Organizacija rada u drvnoj industriji“. Sve do 1990. godine predmeti iz skupine organizacijskih predmeta predavali su se u sklopu Katedre za iskorišćivanje šuma Šumarskog odsjeka Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1991. novim Statutom Šumarskoga fakulteta u Zagrebu dio nastavnika iz Katedre za iskorišćivanje šuma izdvaja se iz nje, prelazi na matični, Drvnotehnološki odsjek i osniva Katedru za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji. Prvi predstojnik Katedre postaje prof. dr. sc. dr. h. c. Mladen Stjepan Figurić. Navedena Katedra je prvi suvremeni temelj današnjeg Zavoda za organizaciju proizvodnje na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskoga fakulteta u Zagrebu. 

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije