×

Laboratorij za šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo

Djelatnost

U Laboratoriju za šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo iz područja šumskog sjemenarstva provode se aktivnosti čuvanja sjemena na sobnoj temperaturi, zatim u hladnim i vlažnim uvjetima te u hladnim i suhim uvjetima, pri pozitivnim i negativnim temperaturama u djelomičnom vakuumu. Zatim se obavlja determinacija vrsta, varijeteta i rasa okularnom i mikroskopskom metodom. Analiziraju se elementi kvalitete sjemena (čistoća, masa 1 000 zračno suhih sjemenki, klijavost i/ili vitalnost sjemena s pomoću mehaničke metode, s pomoću biokemijske metode otopine tetrazola i metode rasta oslobođenih embrija) i određivanje sadržaja vlage u sjemenu (metoda sušionika). Isto se tako obavlja predsjetvena priprema sjemena stratifikacijom, kombiniranim toplovlažnim i hladno-vlažnim postupkom, kemijsko tretiranje i skarificiranje sjemena (tretiranje kiselinama, mehaničke metode, močenje sjemena u mlakoj ili vreloj vodi i močenje sjemena u alkoholu, ksilenu, eteru ili acetonu) te određivanje morfoloških značajki šumskog sjemena.

Iz područja šumskog rasadničarstva u Laboratoriju se određuje kvaliteta šumskog sadnog materijala, mjere važnije morfološke značajke sadnica (visina izbojka, promjer stabalca pri korijenu, suha tvar, vitalnost sadnica i analiza korijenskog sustava), mjere fiziološke značajke sadnica (vodni potencijal, ukupni relativni klorofil u mezofilu lista i fluoroscencija klorofila), uzgajaju šumske sadnice u kontroliranim uvjetima svjetla, relativne vlage zraka i CO2 i mjere značajke tla ili supstrata (pH, elektrovodljivost koncentracija otopljenih soli, temperatura i vlaga tla).

 

Laboratorij za šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo

 

Najvažnija oprema

Oprema za šumsko sjemenarstvo

 • Hladnjaci
 • Prijenosni digitalni USB mikroskop Dino-Lite Pro
 • Stolni mikroskop Olympus SZX7
 • Povećala
 • Vage
 • Klijalice
 • Sušionik
 • Skener
 • Računalni program Win Seedle 2011

 

Oprema za šumsko rasadničarstvo

 • Digitalne pomične mjerke
 • Prijenosna tlačna komora 600 Pressure Chamber Instruments
 • Prijenosni klorofilmetar CCM-200
 • Prijenosni uređaj za fluorescenciju klorofila FluorPen FP 100
 • Skener
 • Računalni program Win Rhizo Pro 2005
 • Komora rasta Kambič RK-980 CH
 • Prijenosni uređaj za tlo Combi 5000
Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije