×

Preddiplomski studij Drvna tehnologija

Preddiplomski studij traje šest semestara (3 godine, 180 ECTS bodova).

Više o upisima na Preddiplomske studije

Završetkom preddiplomskog studija studentu se izdaje svjedodžba kojom se utvrđuje završetak studija i stjecanje naziva prema studijskom smjeru: Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) drvne tehnologije.


Preddiplomski studij drvne tehnologije daje temeljna znanja iz širokog područja tehničkih i prirodnih znanosti te stručna znanja i vještine što ih zahtijeva suvremeni razvoj drvnoindustrijskih poduzeća: poznavanje građe drva i tehničkih svojstava drva, osnovna znanja o zaštiti drva, osnovna tehnička znanja za praćenje i kontrolu rada strojeva i transportne opreme, osposobljenost za nadziranje drvnotehnoloških procesa i provođenje određenih tehnoloških operacija, sudjelovanje u nabavi materijala i ostale opreme, nadziranje kvalitete proizvoda i kvalitete rada, stručna, operativna znanja za vođenje drvnotehnoloških procesa.

Prvostupnik drvne tehnologije pripremljen je za stručno usavršavanje kroz razne seminare i radionice u tijekom svoga rada, a u redovitom studiju u potpunosti je osposobljen za nastavak studija na Šumarskom fakultetu za diplomske programe Drvnotehnološki procesi i Oblikovanje proizvoda od drva.

Prvostupnik drvne tehnologije osposobljen je za stručni poslove u svim oblicima poduzeća koja se bave obradom i preradom drva, može raditi kao suradnik u poslovima trgovine i distribucije drvnih proizvoda i obavljati određene poslove i zadaće u drvnoindustrijskom poduzetništvu. Prvostupnik drvne tehnologije osposobljen je i za nadziranje procesa sušenja drva i drvnih materijala, za praćenje provođenja tehnoloških postupaka u pilani, u području proizvodnje furnira, ploča od uslojenog drva i ploča od usitnjenoga drva, u proizvodnji namještaja, građevne stolarije i drugih drvnih proizvoda.


Pristupnicima na preddiplomskom studiju drvne tehnologije bit će omogućena horizontalna pokretljivost unutar područja biotehničkih znanosti te između europskih sveučilišta s kojima Sveučilište u Zagrebu ili Šumarski fakultet ima potpisan ugovor o suradnji. Posebnim programom omogućit će se uključivanje studenata preddiplomskih studija srodnih fakulteta koji žele i imaju uvjete za slušanje pojedinih kolegija ili za dalji diplomski studij na Šumarskom fakultetu.

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije