YouTube
Instagram
Facebook
×

Prijediplomski studiji

Kandidati se prijavljuju putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi  www.postani-student.hr


Upisi u prvu godinu prijediplomskih studija za ak. god. 2021./2022.

Upisi u I godinu preddiplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, u ljetnom upisnom roku  provodit će se od 23. i 26. srpnja 2021. godine u Studentskoj referadi, soba 058 – (žuta zgrada) u vremenu od 9-13 sati. Raspored upisa za pojedine studije objavit će se naknadno.

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

Kandidat je dužan priložiti slijedeće dokumente za upis u prvu godinu studija:

  1. Svjedodžbu o državnoj maturi (izvornik) ili potvrdu o položenim ispitima državne mature (izvornik);
  2. Potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice s obje strane;
  3. Fotografija formata 6x4 cm;
  4. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu 350,00 kn – uplaćuje se na žiro račun fakulteta

IBAN: HR0923600001101340148;

Poziv na broj:    Šumarstvo i Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša  - 501010

                          Drvna tehnologija                                                              - 501011

                          Stručni studij drvna tehnologija                                         - 50111

Opis plaćanja: Upisnina za I godinu

     5. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu rješenje o nostrifikaciji dokumenata. (Obrazac za upis u 1. godinu preddiplomskih studija za Hrvate izvan RH.)

 

Pristupnici koji prvi puta upisuju prvu godinupreddiplomskog studija ne plaćaju participacijuu troškovima studija.

Pristupnici koji su već bili upisani na neki od redovitih studijskih programa u RH plaćaju troškove participacije. Participacija školarine iznosi 8.400,00 kn i moguće ju je platiti odjednom ili u dvije jednake rate (1. rata kod upisa i 2. rata do kraja I semestra ak. god. 2021./22).

 

Komplet upisnog materijala (matični list, upisni list) podiže se u Studentskoj referadi uz predočenje uplatnice o plaćenim troškovima upisa – upisnini.

 

SVAKI KANDIDAT PRILIKOM UPISA MORA ZNATI SVOJ UPISNI BROJ.

 

Pristupnici su se dužni upisati osobno i u propisanom roku. U slučaju opravdane spriječenosti može ih upisati i druga osoba temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

 

Pristupnicima koji ne upišu studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj Fakultet će naplatiti oportunitetne troškove nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu jednogodišnje participacije studenta u troškovima studija (8.400,00 kn).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Studentskoj referadi na e-mail: bdevcic@sumfak.hrmprsa@sumfak.hr ; dpirsljin@sumfak.hr

 

NAPOMENA: Jesenski upisni rok će se održati samo ako ostane nepopunjenih mjesta sukladno objavljenim kvotama.

 

 

PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ ŠUMARSTVO

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili četverogodišnju srednju školu i položili državnu maturu iz obaveznih predmeta. Studij traje 3 godine odnosno 6 semestara, a njime se stječe 180 ECTS bodova. Studenti upisuju 31 obavezni predmet i završni rad, dva opća izborna predmeta: Tjelesna i zdravstvena kultura (1. – 4. semestar) i Strani jezik (1. i 2. semestar), kao i predmete iz ponude izbornih predmeta ovoga ili drugih studijskih programa Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije ili drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, tri izborna predmeta u 6. semestru.

Akademski naziv po završetku studija: Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka šumarstva


PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ URBANO ŠUMARSTVO, ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA

 

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili četverogodišnju srednju školu, položili državnu maturu iz obaveznih predmeta. Studij traje 3 godine odnosno 6 semestara, a njime se stječe 180 ECTS bodova. Studenti upisuju 34 obavezna predmeta i završni rad, dva opća izborna predmeta: Tjelesna i zdravstvena kultura (1. – 4. semestar) i Strani jezik (1. i 2. semestar) kao i predmete iz ponude izbornih predmeta ovoga ili drugih studijskih programa Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije ili drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, tri izborna predmeta u 6. semestru.

Akademski naziv po završetku studija: Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša.


PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ DRVNA TEHNOLOGIJA

Studij mogu upisati kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu, položili državnu maturu iz obaveznih predmeta. Studij traje 3 godine odnosno 6 semestara, a njime se stječe 180 ECTS bodova. Studenti upisuju 31 obavezni predmet i završni rad, dva opća izborna predmeta: Tjelesna i zdravstvena kultura (1. – 4. semestra) i Strani jezik (1. i 2. semestar), a iz ponude izbornih predmeta odabiru jednu od dvije ponuđene izborne skupine od 3 predmeta, u 6. semestru.

Akademski naziv po završetku studija: Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka drvne tehnologije.

 


Upute za pristupnike koji su strani državljani ili su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine ili ga završavaju u inozemstvu

 

 

 

Obavijesti

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije