×

Diplomski - Smjer uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem

Diplomski studiji traju četiri semestra (2 godine, 120 ECTS bodova).


Više o upisima na Diplomski Studij Šumarstva

Završetkom diplomskog studija i obranom diplomskoga rada studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskoga naziva prema studijskom programu: Magistar/magistra inženjer/inženjerka šumarstva – uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem.


Kompetencije koje se stječu završetkom ovog studija: poznavanje pozicije i trendova šumarske struke u zemlji i svijetu, potpuna osposobljenost za gospodarenje šumskim ekosustavima u svakom smislu, realizacija programa gospodarenja šumama, osnivanje i uzgajanje šuma, melioracije i uređenje šumskih površina u mediteranskome području, zaštita šuma od abiotskih i biotskih čimbenika, posebice od požara, izrada šumskogospodarskih i lovno-gospodarskih planova i programa i osnova, organizacija lovišta, izrada ekoloških studija, izrada šumarskoga dijela prostornih planova, poslovi stručnoga voditelja i nadzornika u zaštiti prirode i okoliša, plasman drvnih sortimenata, zaštita na radu u šumarstvu, organizacija proizvodnje u šumarstvu, vođenje svih poslova u šumarstvu, pripremljen za stručno i znanstveno usavršavanje kroz razne edukativne oblike i poslijediplomski studij.

Magistar inženjer šumarstva – uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem je u potpunosti pripremljen za individualan i timski rad iz područja uzgajanja i zaštite šuma, uređivanja šuma i lovstva, a ima dodatna primjenjena znanja iz područja tehnike, tehnologije i managementa u šumarstvu.

Osposobljenost za poslove: najsloženiji poslovi u svim oblicima šumarskih organizacija od revira do složenoga trgovačkog društva, županijski i državni inspektori, šumarska i lovna savjetodavna služba, stručni suradnik u istraživačkim institucijama u području šumarstva i lovstva, ravnatelji, stručni voditelj i nadzornik u zaštićenim prirodnim objektima, voditelj i suradnik u poslovima trgovine i prometa šumskim proizvodima, poslovi i zadaće u šumarskom poduzetništvu, nastavnik u strukovnim srednjim i srodnim školama, poslovi i zadaće u publicistici i medijima vezanim za šumarsku struku.

Aktualno

02.12.2019

Obavijest za stanare studentskih domova

Otvorene su prijave za članove studentskih odbora u studentskim domovima Studentskog centra Zagreb

29.11.2019

Obavijest 4 - STEM stipendije

III. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije