×

Laboratorij za šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo

Djelatnost

U Laboratoriju za šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo iz područja šumskog sjemenarstva provode se aktivnosti čuvanja sjemena na sobnoj temperaturi, zatim u hladnim i vlažnim uvjetima te u hladnim i suhim uvjetima, pri pozitivnim i negativnim temperaturama u djelomičnom vakuumu. Zatim se obavlja determinacija vrsta, varijeteta i rasa okularnom i mikroskopskom metodom. Analiziraju se elementi kvalitete sjemena (čistoća, masa 1 000 zračno suhih sjemenki, klijavost i/ili vitalnost sjemena s pomoću mehaničke metode, s pomoću biokemijske metode otopine tetrazola i metode rasta oslobođenih embrija) i određivanje sadržaja vlage u sjemenu (metoda sušionika). Isto se tako obavlja predsjetvena priprema sjemena stratifikacijom, kombiniranim toplovlažnim i hladno-vlažnim postupkom, kemijsko tretiranje i skarificiranje sjemena (tretiranje kiselinama, mehaničke metode, močenje sjemena u mlakoj ili vreloj vodi i močenje sjemena u alkoholu, ksilenu, eteru ili acetonu) te određivanje morfoloških značajki šumskog sjemena.

Iz područja šumskog rasadničarstva u Laboratoriju se određuje kvaliteta šumskog sadnog materijala, mjere važnije morfološke značajke sadnica (visina izbojka, promjer stabalca pri korijenu, suha tvar, vitalnost sadnica i analiza korijenskog sustava), mjere fiziološke značajke sadnica (vodni potencijal, ukupni relativni klorofil u mezofilu lista i fluoroscencija klorofila), uzgajaju šumske sadnice u kontroliranim uvjetima svjetla, relativne vlage zraka i CO2 i mjere značajke tla ili supstrata (pH, elektrovodljivost koncentracija otopljenih soli, temperatura i vlaga tla).

 

Laboratorij za šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo

 

Najvažnija oprema

Oprema za šumsko sjemenarstvo

 • Hladnjaci
 • Prijenosni digitalni USB mikroskop Dino-Lite Pro
 • Stolni mikroskop Olympus SZX7
 • Povećala
 • Vage
 • Klijalice
 • Sušionik
 • Skener
 • Računalni program Win Seedle 2011

 

Oprema za šumsko rasadničarstvo

 • Digitalne pomične mjerke
 • Prijenosna tlačna komora 600 Pressure Chamber Instruments
 • Prijenosni klorofilmetar CCM-200
 • Prijenosni uređaj za fluorescenciju klorofila FluorPen FP 100
 • Skener
 • Računalni program Win Rhizo Pro 2005
 • Komora rasta Kambič RK-980 CH
 • Prijenosni uređaj za tlo Combi 5000
Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije