YouTube
Instagram
Facebook
×

Laboratorij za šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo


Djelatnost

U Laboratoriju za šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo iz područja šumskog sjemenarstva provode se aktivnosti čuvanja sjemena na sobnoj temperaturi, zatim u hladnim i vlažnim uvjetima te u hladnim i suhim uvjetima, pri pozitivnim i negativnim temperaturama u djelomičnom vakuumu. Zatim se obavlja determinacija vrsta, varijeteta i rasa okularnom i mikroskopskom metodom. Analiziraju se elementi kvalitete sjemena (čistoća, masa 1 000 zračno suhih sjemenki, klijavost i/ili vitalnost sjemena s pomoću mehaničke metode, s pomoću biokemijske metode otopine tetrazola i metode rasta oslobođenih embrija) i određivanje sadržaja vlage u sjemenu (metoda sušionika). Isto se tako obavlja predsjetvena priprema sjemena stratifikacijom, kombiniranim toplovlažnim i hladno-vlažnim postupkom, kemijsko tretiranje i skarificiranje sjemena (tretiranje kiselinama, mehaničke metode, močenje sjemena u mlakoj ili vreloj vodi i močenje sjemena u alkoholu, ksilenu, eteru ili acetonu) te određivanje morfoloških značajki šumskog sjemena.

Iz područja šumskog rasadničarstva u Laboratoriju se određuje kvaliteta šumskog sadnog materijala, mjere važnije morfološke značajke sadnica (visina izbojka, promjer stabalca pri korijenu, suha tvar, vitalnost sadnica i analiza korijenskog sustava), mjere fiziološke značajke sadnica (vodni potencijal, ukupni relativni klorofil u mezofilu lista i fluoroscencija klorofila), uzgajaju šumske sadnice u kontroliranim uvjetima svjetla, relativne vlage zraka i CO2 i mjere značajke tla ili supstrata (pH, elektrovodljivost koncentracija otopljenih soli, temperatura i vlaga tla).

 

Laboratorij za šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo

 

Najvažnija oprema

Oprema za šumsko sjemenarstvo

 • Hladnjaci
 • Prijenosni digitalni USB mikroskop Dino-Lite Pro
 • Stolni mikroskop Olympus SZX7
 • Povećala
 • Vage
 • Klijalice
 • Sušionik
 • Skener
 • Računalni program Win Seedle 2011

 

Oprema za šumsko rasadničarstvo

 • Digitalne pomične mjerke
 • Prijenosna tlačna komora 600 Pressure Chamber Instruments
 • Prijenosni klorofilmetar CCM-200
 • Prijenosni uređaj za fluorescenciju klorofila FluorPen FP 100
 • Skener
 • Računalni program Win Rhizo Pro 2005
 • Komora rasta Kambič RK-980 CH
 • Prijenosni uređaj za tlo Combi 5000
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije