×

Diplomski studij Drvnotehnološki procesi

Diplomski studiji traju četiri semestra (2 godine, 120 ECTS bodova).

Više o upisima na Diplomske studije

Završetkom diplomskog studija i obranom diplomskoga rada studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskoga naziva prema studijskom programu: Magistar drvne tehnologije – drvnotehnološki procesi


Kompetencije koje se stječu završetkom ovog studija: poznavanje pozicije i trendova u sektoru prerade drva u zemlji i svijetu, znanstvene spoznaje o drvu kao obnovljivom materijalu, potpuna osposobljenost za upravljanje drvnotehnološkim procesima, planiranje i obračun proizvodnje, vođenje svih poslova u drvnoj industriji, pripremljenost za stručno i znanstveno usavršavanje kroz razne edukativne oblike i poslijediplomski studij. Magistar inženjer je u potpunosti pripremljen za individualan i timski rad iz područja pilanarstva i hidrotermičke obrade drva, zaštite drva, u području tehnologije proizvodnje furnira, ploča od uslojenog drva i ploča od usitnjenoga drva, tehnologije proizvodnje finalnih drvnih proizvoda, posebno vođenje procesa površinske obrade drva i drvnih proizvoda. Magistar inženjer se bavi projektiranjem tehnologije, razvojem i unaprjeđenjem proizvodnje, optimizacijom proizvodnje a ima dodatna primjenjena znanja iz područja tehnike i managementa u drvnoj industriji. Izrađuje diplomski rad koji je po karakteru eksperimentalan stručni ili znanstveni.

Magistar inženjer je osposobljen za najsloženije poslove u svim oblicima poduzeća koja se bave obradom, preradom i trgovinom drva te konzultantskim i projektantskim tvrtkama, može raditi kao stručni suradnik u istraživačkim institucijama u području drva i drvne tehnologije, kao voditelj i suradnik u poslovima trgovine i prometa drvnim proizvodima, može obavljati poslove i zadaće u drvnoindustrijskom poduzetništvu, raditi kao nastavnik u strukovnim srednjim i srodnim školama te obavljati poslove i zadaće u publicistici i medijima vezanim za drvnu struku.

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije