×

Diplomski studij Drvnotehnološki procesi

Diplomski studiji traju četiri semestra (2 godine, 120 ECTS bodova).

Više o upisima na Diplomske studije

Završetkom diplomskog studija i obranom diplomskoga rada studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskoga naziva prema studijskom programu: Magistar drvne tehnologije – drvnotehnološki procesi


Kompetencije koje se stječu završetkom ovog studija: poznavanje pozicije i trendova u sektoru prerade drva u zemlji i svijetu, znanstvene spoznaje o drvu kao obnovljivom materijalu, potpuna osposobljenost za upravljanje drvnotehnološkim procesima, planiranje i obračun proizvodnje, vođenje svih poslova u drvnoj industriji, pripremljenost za stručno i znanstveno usavršavanje kroz razne edukativne oblike i poslijediplomski studij. Magistar inženjer je u potpunosti pripremljen za individualan i timski rad iz područja pilanarstva i hidrotermičke obrade drva, zaštite drva, u području tehnologije proizvodnje furnira, ploča od uslojenog drva i ploča od usitnjenoga drva, tehnologije proizvodnje finalnih drvnih proizvoda, posebno vođenje procesa površinske obrade drva i drvnih proizvoda. Magistar inženjer se bavi projektiranjem tehnologije, razvojem i unaprjeđenjem proizvodnje, optimizacijom proizvodnje a ima dodatna primjenjena znanja iz područja tehnike i managementa u drvnoj industriji. Izrađuje diplomski rad koji je po karakteru eksperimentalan stručni ili znanstveni.

Magistar inženjer je osposobljen za najsloženije poslove u svim oblicima poduzeća koja se bave obradom, preradom i trgovinom drva te konzultantskim i projektantskim tvrtkama, može raditi kao stručni suradnik u istraživačkim institucijama u području drva i drvne tehnologije, kao voditelj i suradnik u poslovima trgovine i prometa drvnim proizvodima, može obavljati poslove i zadaće u drvnoindustrijskom poduzetništvu, raditi kao nastavnik u strukovnim srednjim i srodnim školama te obavljati poslove i zadaće u publicistici i medijima vezanim za drvnu struku.

Aktualno

18.11.2019

Obavijest 3 - STEM stipendije

VAŽNO - II. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije