YouTube
Instagram
Facebook
×

Diplomski studij Drvnotehnološki procesi

Diplomski studiji traju četiri semestra (2 godine, 120 ECTS bodova).

Više o upisima na Diplomske studije


Završetkom diplomskog studija i obranom diplomskoga rada studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskoga naziva prema studijskom programu: Magistar drvne tehnologije – drvnotehnološki procesi


Kompetencije koje se stječu završetkom ovog studija: poznavanje pozicije i trendova u sektoru prerade drva u zemlji i svijetu, znanstvene spoznaje o drvu kao obnovljivom materijalu, potpuna osposobljenost za upravljanje drvnotehnološkim procesima, planiranje i obračun proizvodnje, vođenje svih poslova u drvnoj industriji, pripremljenost za stručno i znanstveno usavršavanje kroz razne edukativne oblike i poslijediplomski studij. Magistar inženjer je u potpunosti pripremljen za individualan i timski rad iz područja pilanarstva i hidrotermičke obrade drva, zaštite drva, u području tehnologije proizvodnje furnira, ploča od uslojenog drva i ploča od usitnjenoga drva, tehnologije proizvodnje finalnih drvnih proizvoda, posebno vođenje procesa površinske obrade drva i drvnih proizvoda. Magistar inženjer se bavi projektiranjem tehnologije, razvojem i unaprjeđenjem proizvodnje, optimizacijom proizvodnje a ima dodatna primjenjena znanja iz područja tehnike i managementa u drvnoj industriji. Izrađuje diplomski rad koji je po karakteru eksperimentalan stručni ili znanstveni.

Magistar inženjer je osposobljen za najsloženije poslove u svim oblicima poduzeća koja se bave obradom, preradom i trgovinom drva te konzultantskim i projektantskim tvrtkama, može raditi kao stručni suradnik u istraživačkim institucijama u području drva i drvne tehnologije, kao voditelj i suradnik u poslovima trgovine i prometa drvnim proizvodima, može obavljati poslove i zadaće u drvnoindustrijskom poduzetništvu, raditi kao nastavnik u strukovnim srednjim i srodnim školama te obavljati poslove i zadaće u publicistici i medijima vezanim za drvnu struku.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije