×

Završni rad

ZR-PU

Opterećenje: 45(A)

 

 

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Položen :      Matematika
Položen :      Petrologija s geologijom
Položen :      Primjenjena zoologija
Položen :      Sociologija urbanih i zaštićenih prostora
Položen :      Povijest perivojne arhitekture
Položen :      Botanika
Položen :      Pedologija
Položen :      Biometrika za prostorne valorizacije
Položen :      Izmjera terena s osnovama kartografije
Položen :      Kultura vizualne misli
Položen :      Uvod u urbanizam
Položen :      Fitocenologija
Položen :      Daljinska istraživanja i GIS zaštićenih i urbanih područja
Položen :      Opća i krajobrazna ekologija
Položen :      Mehanizacija u zaštićenim i urbanim područjima
Položen :      Fiziologija bilja
Položen :      Kemija s biokemijom
Položen :      Primjenjena entomologija
Odslušan :    Tjelesna i zdravstvena kultura 4
Položen :      Primjenjena fitopatologija
Položen :      Dendrologija
Položen :      Pejsažno oblikovanje i planiranje
Položen :      Zaštita okoliša
Položen :      Ekonomika okoliša
Položen :      Uzgajanje šuma posebne namjene
Položen :      Uređivanje šuma posebne namjene
Položen :      Parkovna tehnika i uređaji
Položen :      Zaštita prirode
Položen :      Arborikultura
Položen :      Mikrobiologija ekosustava
Položen :      Upravljanje i nadzor u zaštićenim područjima
Položen :      Uvod u prostorno planiranje
Položen :      Ekologija šumskoga drveća
Odslušan :   Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Odslušan :   Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Odslušan :   Tjelesna i zdravstvena kultura 3

 

Suradnici

doc. dr. sc. Vibor Roje

Docent

Email: vroje@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Josip Margaletić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: jmargaletic@sumfak.hr
više
Marko Vucelja
doc. dr. sc. Marko Vucelja

Docent

Email: mvucelja@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Jozo Franjić

Redoviti profesor – trajno zvanje

Email: jfranjic@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Željko Škvorc

Redoviti profesor

Email: skvorc@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Darko Bakšić

Redoviti profesor

Email: dbaksic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Ivan Perković

Docent

Email: iperkovic@sumfak.hr
više
Anamarija Jazbec
prof. dr. sc. Anamarija Jazbec

Redovita profesorica u trajnom zvanju

Email: ajazbec@sumfak.hr
više
Renata Pernar
prof. dr. sc. Renata Pernar

Redovita profesorica u trajnom zvanju

Email: rpernar@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Joso Vukelić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: jvukelic@sumfak.hr
više
izv. prof. dr. sc. Ante Seletković

Izvanredni profesor

Email: aseletkovic@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Ivica Tikvić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

više
izv. prof. dr. sc. Damir Ugarković

Izvanredni profesor

Email: damir.ugarkovic@gs.htnet.hr
više
prof. dr. sc. Marijan Šušnjar

Redovni profesor

Email: msusnjar@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Zdravko Pandur

Docent

Email: zpandur@sumfak.hr
više
Krunoslav Sever
doc. dr. sc. Krunoslav Sever

Docent

Email: ksever@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Saša Bogdan

Redoviti profesor

Email: sbogdan@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Boris Hrašovec

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: bhrasovec@sumfak.hr
više
Danko Diminić
prof. dr. sc. Danko Diminić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: ddiminic@sumfak.hr
više
Marilena Idžojtić
prof. dr. sc. Marilena Idžojtić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: midzojtic@sumfak.hr
+385 1 2352522 više
Davorin Kajba
prof. dr. sc. Davorin Kajba

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: dkajba@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Daniel Krstonošić

Docent

Email: dkrstonosic@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Željko Španjol

Redoviti profesor u trajnom zvanju

više
izv. prof. dr. sc. Stjepan Posavec

Izvanredni profesor

Email: sposavec@sumfak.hr
više
Milan Oršanić
prof. dr. sc. Milan Oršanić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: milan.orsanic3@zg.t-com.hr
više
doc. dr. sc. Damir Drvodelić

Docent

Email: ddrvodelic@inet.hr
više
prof. dr. sc. Jura Čavlović

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: jcavlovic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Krunoslav Teslak

Docent

Email: kteslak@sumfak.hr
više
Hrvoje Nevečerel
doc. dr. sc. Hrvoje Nevečerel

Docent

više
izv. prof. dr. sc. Damir Barčić

Izvanredni profesor

više
doc. dr. sc. Vinko Paulić

Docent

Email: vpaulic@sumfak.hr
više
Ivan Martinić
prof. dr. sc. Ivan Martinić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

više
prof. dr. sc. Mario Božić

Redoviti profesor

Email: mbozic@sumfak.hr
više
Anka Ozana Čavlović
prof. dr. sc. Anka Ozana Čavlović

Redovita profesorica

Email: acavlovic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Maja Moro

Docentica

Email: mmoro@sumfak.hr
više
Martina Temunović
doc. dr. sc. Martina Temunović

Docentica

Email: mtemunovic@sumfak.hr
više
Nikola Pernar
prof. dr. sc. Nikola Pernar

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: npernar@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Mislav Vedriš

Docent

Email: mvedris@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Ernest Goršić

Docent

Email: egorsic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Mario Ančić

Docent

Email: mancic@sumfak.hr
više
dr. sc. Jelena Kolić

poslijedoktorandica

Email: jkolic@sumfak.hr
više
Dario Baričević
prof. dr. sc. Dario Baričević

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: dario.baricevic@zg.htnet.hr
više
dr. sc. Irena Šapić

Poslijedoktorandica

Email: isapic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Milivoj Franjević

Docent

Email: milivoj.franjevic@sumfak.hr
više
Jelena Kranjec Orlović
dr. sc. Jelena Kranjec Orlović

Poslijedoktorandica

Email: jkranjec@sumfak.hr
više
Igor Poljak
doc. dr. sc. Igor Poljak

Docent

Email: ipoljak@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Ida Katičić Bogdan

Docentica

Email: ikaticic@sumfak.hr
više
dr. sc. Karlo Beljan

poslijedoktorand

Email: kbeljan@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Kruno Lepoglavec

Docent

Email: lepoglavec@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Mario Šporčić

Redoviti profesor

Email: msporcic@sumfak.hr
više
Matija Landekić
doc. dr. sc. Matija Landekić

Docent

Email: mlandekic@sumfak.hr
više
dr. sc. Matija Bakarić

Poslijedoktorand

Email: mbakaric@sumfak.hr
više
doc. dr.sc. Anđelina Svirčić Gotovac
više
izv. prof. dr. sc. Ivan Mlinar
više
izv. prof. dr. sc. Damir Krajnik
više
Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije