YouTube
Instagram
Facebook
×

Završni rad


ZR-PU

Opterećenje: 45(A)

 

 

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Položen :      Matematika
Položen :      Petrologija s geologijom
Položen :      Primjenjena zoologija
Položen :      Sociologija urbanih i zaštićenih prostora
Položen :      Povijest perivojne arhitekture
Položen :      Botanika
Položen :      Pedologija
Položen :      Biometrika za prostorne valorizacije
Položen :      Izmjera terena s osnovama kartografije
Položen :      Kultura vizualne misli
Položen :      Uvod u urbanizam
Položen :      Fitocenologija
Položen :      Daljinska istraživanja i GIS zaštićenih i urbanih područja
Položen :      Opća i krajobrazna ekologija
Položen :      Mehanizacija u zaštićenim i urbanim područjima
Položen :      Fiziologija bilja
Položen :      Kemija s biokemijom
Položen :      Primjenjena entomologija
Odslušan :    Tjelesna i zdravstvena kultura 4
Položen :      Primjenjena fitopatologija
Položen :      Dendrologija
Položen :      Pejsažno oblikovanje i planiranje
Položen :      Zaštita okoliša
Položen :      Ekonomika okoliša
Položen :      Uzgajanje šuma posebne namjene
Položen :      Uređivanje šuma posebne namjene
Položen :      Parkovna tehnika i uređaji
Položen :      Zaštita prirode
Položen :      Arborikultura
Položen :      Mikrobiologija ekosustava
Položen :      Upravljanje i nadzor u zaštićenim područjima
Položen :      Uvod u prostorno planiranje
Položen :      Ekologija šumskoga drveća
Odslušan :   Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Odslušan :   Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Odslušan :   Tjelesna i zdravstvena kultura 3

 

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Vibor Roje

Izvanredni profesor

Email: vroje@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Josip Margaletić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: jmargaletic@sumfak.unizg.hr
više
Marko Vucelja
izv. prof. dr. sc. Marko Vucelja

Izvanredni profesor

Email: mvucelja@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Željko Škvorc

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: zskvorc@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Darko Bakšić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: dbaksic@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Ivan Perković

Izvanredni profesor

Email: iperkovic@sumfak.unizg.hr
više
Anamarija Jazbec
prof. dr. sc. Anamarija Jazbec

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: ajazbec@sumfak.unizg.hr
više
Renata Pernar
prof. dr. sc. Renata Pernar

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: rpernar@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Joso Vukelić

Profesor emeritus (u mirovini)

Email: jvukelic@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Ante Seletković

Redoviti profesor

Email: aseletkovic@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Ivica Tikvić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: itikvic@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Damir Ugarković

redoviti profesor

Email: dugarkovic@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Marijan Šušnjar

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: msusnjar@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Zdravko Pandur

Izvanredni profesor

Email: zpandur@sumfak.unizg.hr
više
Krunoslav Sever
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Sever

Izvanredni profesor

Email: ksever@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Saša Bogdan

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: sbogdan@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Boris Hrašovec

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: bhrasovec@sumfak.unizg.hr
više
Danko Diminić
prof. dr. sc. Danko Diminić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: ddiminic@sumfak.unizg.hr
više
Marilena Idžojtić
prof. dr. sc. Marilena Idžojtić

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: midzojtic@sumfak.unizg.hr
+385 1 2352522 više
izv. prof. dr. sc. Daniel Krstonošić

Izvanredni profesor

Email: dkrstonosic@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Željko Španjol

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: zspanjol@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Stjepan Posavec

Redoviti profesor

Email: sposavec@sumfak.unizg.hr
više
Milan Oršanić
prof. dr. sc. Milan Oršanić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: morsanic@sumfak.unizg.hr
više
izv.prof.dr. sc. Damir Drvodelić

Izvanredni profesor

Email: ddrvodelic@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Jura Čavlović

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: jcavlovic@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Teslak

Izvanredni profesor

Email: kteslak@sumfak.unizg.hr
više
Hrvoje Nevečerel
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Nevečerel

Izvanredni profesor

Email: hnevecerel@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Damir Barčić

Redoviti profesor

Email: dbarcic@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Vinko Paulić

Izvanredni profesor

Email: vpaulic@sumfak.unizg.hr
više
Ivan Martinić
prof. dr. sc. Ivan Martinić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: imartinic@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Mario Božić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: mbozic@sumfak.unizg.hr
više
Anka Ozana Čavlović
prof. dr. sc. Anka Ozana Čavlović

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: acavlovic@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Maja Moro

Izvanredna profesorica

Email: mmoro@sumfak.unizg.hr
više
Martina Temunović
doc. dr. sc. Martina Temunović

Docentica

Email: mtemunovic@sumfak.unizg.hr
više
Nikola Pernar
prof. dr. sc. Nikola Pernar

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: npernar@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Mislav Vedriš

Izvanredni profesor

Email: mvedris@sumfak.unizg.hr
više
izv.prof.dr.sc. Ernest Goršić

Izvanredni profesor

Email: egorsic@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Mario Ančić

Izvanredni profesor

Email: mancic@sumfak.unizg.hr
više
doc. dr. sc. Jelena Kolić

Docentica

Email: jkolic@sumfak.unizg.hr
više
Dario Baričević
prof. dr. sc. Dario Baričević

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: dbaricevic@sumfak.unizg.hr
više
doc. dr. sc. Irena Šapić

Docentica

Email: isapic@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Milivoj Franjević

Izvanredni profesor

Email: milivoj.franjevic@sumfak.unizg.hr
više
Jelena Kranjec Orlović
doc. dr. sc. Jelena Kranjec Orlović

Docentica

Email: jkranjec@sumfak.unizg.hr
više
Igor Poljak
izv. prof. dr. sc. Igor Poljak

Docent

Email: ipoljak@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Ida Katičić Bogdan

Izvanredna profesorica

Email: ikaticic@sumfak.unizg.hr
više
doc. dr. sc. Karlo Beljan

Docent

Email: beljank@gmail.com
više
izv. prof. dr. sc. Kruno Lepoglavec

izvanredni profesor

Email: klepoglavec@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Mario Šporčić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: msporcic@sumfak.unizg.hr
više
Matija Landekić
izv. prof. dr. sc. Matija Landekić

Izvanredni profesor

Email: mlandekic@sumfak.unizg.hr
više
dr. sc. Matija Bakarić

Poslijedoktorand

Email: mbakaric@sumfak.unizg.hr
više
doc. dr.sc. Anđelina Svirčić Gotovac
više
izv. prof. dr. sc. Ivan Mlinar
više
izv. prof. dr. sc. Damir Krajnik
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije