×

doc. dr. sc. Marko Vucelja

Docent

Marko Vucelja

Lokacija: žuta zgrada, 1. kat, soba 143

Telefon kućni: +385 01 2352 450

E-mail: mvucelja@sumfak.hr

Nastava

Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: ponedjeljak 10 do 14 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2018 – danas: docent
2013 - 2018: viši asistent u suradničkom zvanju znanstvenog novaka
2008 - 2013: asistent - znanstveni novak

 

Radno iskustvo

2008 - danas: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet

 

Nastava

Zoologija u šumarstvu
Primijenjena zoologija
Osnove zaštite šuma
Zooekologija u šumskim ekosustavima
Primijenjena zooekologija
Zoonoze u šumskim ekosustavima 
Integrirana zaštita šuma
Integrirana zaštita šuma u zaštićenim područjima
Monitoring životinjskih populacija


Znanstveni interesi

Zaštita šuma
Šumski glodavci
Tvrdi krpelji
Populacijska dinamika
Šumske zoonoze

 

Projekti

Znanstveni

 • MZOŠ  projekt  (068-1430115-2119):  Šumski ekosustavi kao prirodna žarišta hanta-virusa i leptospira, 2006-2013
 • HRZZ projekt: Uloga biotičkih čimbenika na vitalnost poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) u poplavnim šumama Hrvatske, 2014-2017
 • Ministarstvo poljoprivrede “Šumski ekosustavi kao prirodna staništa uzročnika zoonoza“, 2015-2019.

Stručni

 • HŠ projekt: Puhovi kao dio šumske zoocenoze, 2006-2011
 • INA projekt: Sitni glodavci (dinamika populacija, rezervoari zoonoza) u ekosustavima namijenjenih eksploataciji ugljikovodika, 2007-2010
 • HŠ projekt: Prijedlog hitnih mjera zaštite od sitnih glodavaca, 2009
 • HŠ projekt: Šumski ekosustavi na području Uprava šuma Podružnice Požega i Našice kao prirodna žarišta zoonoza, 2009-2010
 • HŠ projekt: Istraživanje preventivnih metoda u zaštiti šuma od sitnih glodavaca, 2011-2015
 • NP Plitvička jezera  projekt: Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumskim ekosustavima NP Plitvička jezera, 2011-2013
 • Park šuma Maksimir projekt: Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumskim ekosustavima Parka Maksimir, 2013-2015
 • HŠ projekt: Ekologija i obnova poplavnih šuma Posavine, 2014-2017
 • HŠ projekt: Ekološko klimatske promjene i problem obnove šuma hrasta lužnjaka u Spačvanskom bazenu, 2014-2016 

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije