×

doc. dr. sc. Marko Vucelja

Docent

Marko Vucelja

Lokacija: žuta zgrada, 1. kat, soba 143

Telefon kućni: +385 01 2352 450

E-mail: mvucelja@sumfak.hr

Nastava

Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: ponedjeljak 10 do 14 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2018 – danas: docent
2013 - 2018: viši asistent u suradničkom zvanju znanstvenog novaka
2008 - 2013: asistent - znanstveni novak

 

Radno iskustvo

2008 - danas: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet

 

Nastava

Zoologija u šumarstvu
Primijenjena zoologija
Osnove zaštite šuma
Zooekologija u šumskim ekosustavima
Primijenjena zooekologija
Zoonoze u šumskim ekosustavima 
Integrirana zaštita šuma
Integrirana zaštita šuma u zaštićenim područjima
Monitoring životinjskih populacija


Znanstveni interesi

Zaštita šuma
Šumski glodavci
Tvrdi krpelji
Populacijska dinamika
Šumske zoonoze

 

Projekti

Znanstveni

 • MZOŠ  projekt  (068-1430115-2119):  Šumski ekosustavi kao prirodna žarišta hanta-virusa i leptospira, 2006-2013
 • HRZZ projekt: Uloga biotičkih čimbenika na vitalnost poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) u poplavnim šumama Hrvatske, 2014-2017
 • Ministarstvo poljoprivrede “Šumski ekosustavi kao prirodna staništa uzročnika zoonoza“, 2015-2019.

Stručni

 • HŠ projekt: Puhovi kao dio šumske zoocenoze, 2006-2011
 • INA projekt: Sitni glodavci (dinamika populacija, rezervoari zoonoza) u ekosustavima namijenjenih eksploataciji ugljikovodika, 2007-2010
 • HŠ projekt: Prijedlog hitnih mjera zaštite od sitnih glodavaca, 2009
 • HŠ projekt: Šumski ekosustavi na području Uprava šuma Podružnice Požega i Našice kao prirodna žarišta zoonoza, 2009-2010
 • HŠ projekt: Istraživanje preventivnih metoda u zaštiti šuma od sitnih glodavaca, 2011-2015
 • NP Plitvička jezera  projekt: Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumskim ekosustavima NP Plitvička jezera, 2011-2013
 • Park šuma Maksimir projekt: Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumskim ekosustavima Parka Maksimir, 2013-2015
 • HŠ projekt: Ekologija i obnova poplavnih šuma Posavine, 2014-2017
 • HŠ projekt: Ekološko klimatske promjene i problem obnove šuma hrasta lužnjaka u Spačvanskom bazenu, 2014-2016 

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

18.11.2019

Obavijest 3 - STEM stipendije

VAŽNO - II. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije