×

Laboratorij za mehaničku obradu drva

Laboratorij za mehaničku obradu drva (LMOD) namijenjen je nastavnom i znanstveno-stručnom radu povezanom s tehničkim predmetima Zavoda za procesne tehnike. U Laboratoriju se izvode vježbe sa studentima Drvnotehnološkoga odsjeka povezane s proučavanjem strojeva i alata za obradu drva, kvalitete obrade, tehničke sastavnice transporta drva i drvnih materijala i napose usitnjenog drva. 
 

LMOD nije ovlašteni laboratorij, ali unutar laboratorija izvodi se nastava i raznovrsna stručna i znanstvena istraživanja.

 

Osnovne aktivnosti Laboratorija podrazumijevaju neakreditirana ispitivanja, istraživanja, edukaciju, publiciranje i ekspertize.

 

AKTIVNOSTI LABORATORIJA

 • istraživanje i razvoj novih metoda mjerenja
 • tehničke konzultacije
 • mjerenje sila i energijskih veličina tijekom mehaničke obrade drva
 • istraživanje kvalitete obrađene površine
 • određivanje zatupljenosti alata i utjecaja na postojanost oštrice
 • određivanje utjecajnih parametara obrade na obilježja usitnjenog drva
 • kontrola učinkovitosti sustava za transport i odsis drvnih čestica zrakom u ovisnosti o parametrima rada sustava i drvnih čestica
 • mjerenje brzine, tlaka i protoka u sustavu
 • istraživanje izloženosti radnika drvnoj prašini pri mehaničkoj obradi drva 
 • određivanje masene koncentracije drvnih čestica u zraku: gravimetrijskom metodom (HRN EN 481:2007) / fotometrijskom metodom (HRN EN 481:2007; CEN/TR 15230:2005)
 • analiza atmosfere radnih prostora – Definicija veličina frakcija za mjerenje lebdećih čestica (HRN EN 481:2007; EN 481:1993)
 • kakvoća zraka – Definicija frakcija čestica po veličini za uzorkovanje radi ocjene utjecaja na zdravlje (HRN ISO 7708:1998)
 • mjerenje sadržaja vode usitnjenog drva
 • publiciranje – stručna i znanstvena izdanja
   
Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije