YouTube
Instagram
Facebook
×

Laboratorij za mehaničku obradu drva


Laboratorij za mehaničku obradu drva (LMOD) namijenjen je nastavnom i znanstveno-stručnom radu povezanom s tehničkim predmetima Zavoda za procesne tehnike. U Laboratoriju se izvode vježbe sa studentima Drvnotehnološkoga odsjeka povezane s proučavanjem strojeva i alata za obradu drva, kvalitete obrade, tehničke sastavnice transporta drva i drvnih materijala i napose usitnjenog drva. 
 

LMOD nije ovlašteni laboratorij, ali unutar laboratorija izvodi se nastava i raznovrsna stručna i znanstvena istraživanja.

 

Osnovne aktivnosti Laboratorija podrazumijevaju neakreditirana ispitivanja, istraživanja, edukaciju, publiciranje i ekspertize.

 

AKTIVNOSTI LABORATORIJA

 • istraživanje i razvoj novih metoda mjerenja
 • tehničke konzultacije
 • mjerenje sila i energijskih veličina tijekom mehaničke obrade drva
 • istraživanje kvalitete obrađene površine
 • određivanje zatupljenosti alata i utjecaja na postojanost oštrice
 • određivanje utjecajnih parametara obrade na obilježja usitnjenog drva
 • kontrola učinkovitosti sustava za transport i odsis drvnih čestica zrakom u ovisnosti o parametrima rada sustava i drvnih čestica
 • mjerenje brzine, tlaka i protoka u sustavu
 • istraživanje izloženosti radnika drvnoj prašini pri mehaničkoj obradi drva 
 • određivanje masene koncentracije drvnih čestica u zraku: gravimetrijskom metodom (HRN EN 481:2007) / fotometrijskom metodom (HRN EN 481:2007; CEN/TR 15230:2005)
 • analiza atmosfere radnih prostora – Definicija veličina frakcija za mjerenje lebdećih čestica (HRN EN 481:2007; EN 481:1993)
 • kakvoća zraka – Definicija frakcija čestica po veličini za uzorkovanje radi ocjene utjecaja na zdravlje (HRN ISO 7708:1998)
 • mjerenje sadržaja vode usitnjenog drva
 • publiciranje – stručna i znanstvena izdanja
   
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije