×

Laboratorij za mehaničku obradu drva

Laboratorij za mehaničku obradu drva (LMOD) namijenjen je nastavnom i znanstveno-stručnom radu povezanom s tehničkim predmetima Zavoda za procesne tehnike. U Laboratoriju se izvode vježbe sa studentima Drvnotehnološkoga odsjeka povezane s proučavanjem strojeva i alata za obradu drva, kvalitete obrade, tehničke sastavnice transporta drva i drvnih materijala i napose usitnjenog drva. 
 

LMOD nije ovlašteni laboratorij, ali unutar laboratorija izvodi se nastava i raznovrsna stručna i znanstvena istraživanja.

 

Osnovne aktivnosti Laboratorija podrazumijevaju neakreditirana ispitivanja, istraživanja, edukaciju, publiciranje i ekspertize.

 

AKTIVNOSTI LABORATORIJA

 • istraživanje i razvoj novih metoda mjerenja
 • tehničke konzultacije
 • mjerenje sila i energijskih veličina tijekom mehaničke obrade drva
 • istraživanje kvalitete obrađene površine
 • određivanje zatupljenosti alata i utjecaja na postojanost oštrice
 • određivanje utjecajnih parametara obrade na obilježja usitnjenog drva
 • kontrola učinkovitosti sustava za transport i odsis drvnih čestica zrakom u ovisnosti o parametrima rada sustava i drvnih čestica
 • mjerenje brzine, tlaka i protoka u sustavu
 • istraživanje izloženosti radnika drvnoj prašini pri mehaničkoj obradi drva 
 • određivanje masene koncentracije drvnih čestica u zraku: gravimetrijskom metodom (HRN EN 481:2007) / fotometrijskom metodom (HRN EN 481:2007; CEN/TR 15230:2005)
 • analiza atmosfere radnih prostora – Definicija veličina frakcija za mjerenje lebdećih čestica (HRN EN 481:2007; EN 481:1993)
 • kakvoća zraka – Definicija frakcija čestica po veličini za uzorkovanje radi ocjene utjecaja na zdravlje (HRN ISO 7708:1998)
 • mjerenje sadržaja vode usitnjenog drva
 • publiciranje – stručna i znanstvena izdanja
   
Aktualno

02.12.2019

Obavijest za stanare studentskih domova

Otvorene su prijave za članove studentskih odbora u studentskim domovima Studentskog centra Zagreb

29.11.2019

Obavijest 4 - STEM stipendije

III. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije