YouTube
Instagram
Facebook
×

Mobilnost osoblja


Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu tijekom svog nastavnoobrazovnog i znanstvenoistraživačkog rada uspješno promiče i uspostavlja međunarodnu suradnju s institucijama visokog obrazovanja i znanstvenoistraživačkim institucijama u inozemstvu. Između ostalog, takav se oblik suradnje očituje u brojnim mobilnostima nastavnog i nenastavnog osoblja.


Mobilnost osoblja odnosi se na boravak zaposlenika matične institucije na instituciji domaćinu koji uključuje: održavanje nastave, suradnju u nastavi i istraživanju, pripremanje i prikupljanje pisanih i drugih materijala za kolegije, kraće usavršavanje ili upoznavanje s novim metodama, dogovor oko novih projekata / suradnje, dogovor za nastavak suradnje, planiranje prijedloga doktorskoga rada ili druge oblike mobilnosti. Mobilnost osoblja najčešće se ostvaruje putem Erasmus+ i CEEPUS programa te bilateralnih sporazuma.

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije