YouTube
Instagram
Facebook
×

GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE


ANNALES EXPERIMENTIS SILVARUM CULTURAE PROVEHENDIS

Slika Glasnika za šumske pokuse br. 44

GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE jedna je od najstarijih publikacija Sveučilišta u Zagrebu. Prvi je broj (volumen 1) tiskan u Nadbiskupskoj tiskari u Zagrebu 1926. godine, u nakladi Zavoda za šumske pokuse pri Šumarskom odsjeku Gospodarsko-šumarskog fakulteta Kraljevskog sveučilišta SHS u Zagrebu. U njemu je na 262 stranice objavljeno 8 članaka o problematici sušenja "naših hrastika između Zagreba i Mitrovice". Autori članaka bili su profesori Šumarskoga odsjeka Gospodarsko-šumarskog fakulteta: Antun Levaković, Vladimir Škorić, Andrija Petračić, Adolfo Seiwerth i August Langhoffer. Glavni urednik bio je prof.dr.sc. Antun Levaković.

 

U proteklih 85 godina GLASNIKA ZA ŠUMSKE POKUSE ukupno je objavljeno 544 članaka na 16127 stranica. Najzastupljeniji su članci iz područja uzgajanja šuma, uređivanja šuma, dendrometrije, šumarske fitocenologije, ekonomike šumarstva, genetike s oplemenjivanjem drveća, pedologije, šumarske entomologije, šumarske fitopatologije, dendrologije, iskorištavanja šuma i zaštite prirode.
Ukupno je tiskano 49 volumena od čega 44 volumena redovnoga izdanja i 5 volumena posebnih izdanja. Posebna izdanja su zbornici radova sa šumarskih simpozija.

 

Glavni urednici redovnih izdanja bili su:
prof.dr.sc. Antun Levaković za volumene 1-11 (1926-1953),
prof.dr.sc. Miljenko Plavšić za volumen 12 (1956),
prof.dr.sc. Zvonimir Špoljarić za volumene 13 i 14 (1957-1960),
prof.dr.sc. Ivo Horvat za volumen 15 (1962),
prof.dr.sc. Zlatko Vajda za volumene 16 i 17 (1972-1974),
prof.dr.sc. Dušan Klepac za volumene 18-20 (1975-1980),
prof.dr.sc. Đuro Rauš za volumene 21-32 (1983-1995),
prof.dr.sc. Joso Vukelić za volumene 33-41(1996-2005),
izv. prof. dr. sc. Igor Anić za volumen 42 (2007-2008),
doc. dr. sc. Darko Bakšić za volumene 43 – 44 (2009-2011)

 

Glavni urednik posebnih izdanja 1-4 (1984-1987) bio je prof.dr.sc. Đuro Rauš, a posebnog izdanja 5 (2006) prof. dr. sc. Joso Vukelić.

 

GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE od osnutka nije mijenjao svoj naziv niti temeljna načela uređivačke politike. Imao je ključnu ulogu u upoznavanju znanstvene i stručne javnosti u Hrvatskoj i inozemstvu o dostignućima i primjeni rezultata hrvatske šumarske znanosti, a prikazivana su i dostignuća drvnotehnoloških te bioloških znanosti.

Glasnik za šumske pokuse br. 1

Glasnik za šumske pokuse br. 2

Glasnik za šumske pokuse br. 3

Glasnik za šumske pokuse br. 4

Glasnik za šumske pokuse br. 5

Glasnik za šumske pokuse br. 6

Glasnik za šumske pokuse br. 7

Glasnik za šumske pokuse br. 8

Glasnik za šumske pokuse br. 9

Glasnik za šumske pokuse br. 10

Glasnik za šumske pokuse br. 11

Glasnik za šumske pokuse br. 12

Glasnik za šumske pokuse br. 13

Glasnik za šumske pokuse br. 14

Glasnik za šumske pokuse br. 15

Glasnik za šumske pokuse br. 16

Glasnik za šumske pokuse br. 17

Glasnik za šumske pokuse br. 18

Glasnik za šumske pokuse br. 19

Glasnik za šumske pokuse br. 20

Glasnik za šumske pokuse br. 21

Glasnik za šumske pokuse br. 22

Glasnik za šumske pokuse br. 23

Glasnik za šumske pokuse br. 24

Glasnik za šumske pokuse br. 25

Glasnik za šumske pokuse br. 26

Glasnik za šumske pokuse br. 27

Glasnik za šumske pokuse br. 28

Glasnik za šumske pokuse br. 29

Glasnik za šumske pokuse br. 30

Glasnik za šumske pokuse br. 31

Glasnik za šumske pokuse br. 32

Glasnik za šumske pokuse br. 33

Glasnik za šumske pokuse br. 34

Glasnik za šumske pokuse br. 35

Glasnik za šumske pokuse br. 36

Glasnik za šumske pokuse br. 37

Glasnik za šumske pokuse br. 38

Glasnik za šumske pokuse br. 39

Glasnik za šumske pokuse br. 40

Glasnik za šumske pokuse br. 41

Glasnik za šumske pokuse br. 42

Glasnik za šumske pokuse br. 43

Glasnik za šumske pokuse br. 44

Posebno izdanje Glasnik za šumske pokuse 1

Posebno izdanje Glasnik za šumske pokuse 2

Posebno izdanje Glasnik za šumske pokuse 3

Posebno izdanje Glasnik za šumske pokuse 4

Posebno izdanje Glasnik za šumske pokuse 5

 

 

Link

Digitalni repozitorij

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije