×

Nastavni plan i program

Semestar 1.

Obvezni predmeti

PU-1001 - Kemija s biokemijom- 6.0 ECTS - P45 + L15

PU-1002 - Matematika- 7.0 ECTS - P45 + A45

PU-1003 - Petrologija s geologijom- 5.0 ECTS - P30 + A15

PU-1004 - Primjenjena zoologija- 5.0 ECTS - P30 + A15

PU-1005 - Sociologija urbanih i zaštićenih prostora- 3.0 ECTS - P15 + A15

PU-1007 - Povijest perivojne arhitekture - 4.0 ECTS - P15 + A30

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 1. semestra PU > Obavezno upisati ponuđeni izborni predmet

Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - 0.0 ECTS - TJ30

 

Izborni predmeti 1. semestra PU > Obavezno upisati 1 od ponuđena 2 strana jezika

Strani jezik - engleski 1 - 0.0 ECTS - SJ30

Strani jezik - njemački 1 - 0.0 ECTS - SJ30

 

 

Semestar 2.

Obvezni predmeti

PU-2001 - Botanika- 7.0 ECTS - P45 + L30 + T24

PU-2002 - Pedologija- 6.0 ECTS - P30 + L30 + T24

PU-2003 - Biometrika za prostorne valorizacije- 5.0 ECTS - P30 + A30

PU-2004 - Izmjera terena s osnovama kartografije- 5.0 ECTS - P30 + L30 + T24

PU-2005 - Kultura vizualne misli- 3.0 ECTS - A30

PU-2006 - Uvod u urbanizam- 4.0 ECTS - P15 + A15

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 2. semestra PU > Obavezno upisati ponuđeni izborni predmet

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - 0.0 ECTS - TJ30

 

Izborni predmeti 2. semestra PU > Obavezno upisati 1 od ponuđena 2 strana jezika

Strani jezik - engleski 2 - 0.0 ECTS - SJ30

Strani jezik - njemački 2 - 0.0 ECTS - SJ30

 

 

Semestar 3.

Obvezni predmeti

PU-3001 - Fitocenologija- 6.0 ECTS - P30 + A15 + T16

PU-3002 - Daljinska istraživanja i GIS zaštićenih i urbanih područja- 5.0 ECTS - P30 + A30

PU-3003 - Opća i krajobrazna ekologija- 6.0 ECTS - P30 + A15 + T16

PU-3007 - Genetika s oplemenjivanjem drveća i grmlja- 4.0 ECTS - P30 + A30 + T8

PU-3005 - Mehanizacija u zaštićenim i urbanim područjima- 5.0 ECTS - P30 + A30 + T24

PU-3006 - Fiziologija bilja- 4.0 ECTS - P30 + A15

 

Izborni predmeti

Izborni predmet 3. semestra PU > Obavezno upisati ponuđeni izborni predmet

Tjelesna i zdravstvena kultura 3 - 0.0 ECTS - TJ30

 

 

Semestar 4.

Obvezni predmeti

PU-4001 - Primjenjena entomologija- 7.0 ECTS - P30 + A15 + T16

PU-4002 - Primjenjena fitopatologija- 7.0 ECTS - P30 + A15 + T16

PU-4003 - Dendrologija- 7.0 ECTS - P45 + A30 + T24

PU-4006 - Parkovno perensko i jednogodišnje bilje- 3.0 ECTS - P30 + T16

PU-4004 - Pejsažno oblikovanje i planiranje- 3.0 ECTS - P15 + A15

PU-4007 - Očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća- 3.0 ECTS - P30 + A30 + T16

 

Izborni predmeti

Izborni predmet 4. semestra PU > Obavezno upisati ponuđeni izborni predmet

Tjelesna i zdravstvena kultura 4 - 0.0 ECTS - TJ30

 

 

Semestar 5.

Obvezni predmeti

PU-5001 - Zaštita okoliša- 5.0 ECTS - P30 + A30 + T8

PU-5002 - Ekonomika okoliša- 4.0 ECTS - P30 + A15

PU-5003 - Uzgajanje šuma posebne namjene- 6.0 ECTS - P45 + A30 + T16

PU-5004 - Uređivanje šuma posebne namjene- 6.0 ECTS - P45 + A30 + T16

PU-5005 - Parkovna tehnika i uređaji- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T16

PU-5006 - Zaštita prirode- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

 

 

Semestar 6.

Obvezni predmeti

PU6002 - Mikrobiologija ekosustava- 4.0 ECTS - P30 + A15

PU6001 - Arborikultura- 5.0 ECTS - P30 + A30 + T16

PU6003 - Upravljanje i nadzor u zaštićenim područjima- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T24

PU6004 - Uvod u prostorno planiranje- 4.0 ECTS - P15 + A30

PU6005 - Ekologija šumskoga drveća- 3.0 ECTS - P15 + A15

ZR-PU   - Završni rad - 6.0 ECTS - A45

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 6. semestar PU > Obavezno upisati 3 izborna predmeta (PU6006 i PU6007, te jedan po vlastitom izboru)

PU6008 - Cvjećarstvo- 1.0 ECTS - P15

PU6009 - Egzotične drvenaste biljke- 1.0 ECTS - P15

PU6007 - Izmjera stabala- 1.0 ECTS - P15

ŠP6006 - Načini lovljenja divljači- 1.0 ECTS - P15

PU6006 - Osnove poznavanja gljiva- 1.0 ECTS - P15

PU6010 - Primjenjena tehnička grafika- 1.0 ECTS - P15

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije