YouTube
Instagram
Facebook
×

Doktorski radovi na uvid javnosti


 

Sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022), članku 62. stavku 7. doktorski radovi se stavljaju dostupnim javnosti objavom na mrežnim stranicama, a prije obrane doktorskog rada:

 

 

 

Ime prezime doktoranda Naziv doktorskog radaDatum od kada je dostupan javnosti  Datum obrane doktorskog radaRad 
Kristinka LikerODREĐIVANJE OPTIMALNOGA MODELA IZRAČUNA CIJENE KOŠTANJA PRIMARNIH DRVNIH PROIZVODA24.11.202217.03.2023 

Zlatko Benković

RAZVOJNI ASPEKTI KORIŠTENJA ŠUMSKE BIOMASE KAO ELEMENTA NACIONALNE ŠUMARSKE POLITIKE

24.11.2022

13.01.2023

 

David Mijoč

ODRŽIVOST RADNE SNAGE U ŠUMARSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

16.11.2022

05.12.2022

 
Martina KičićKVANTITATIVNA PROCJENA I KARTIRANJE PERCEPCIJE KULTUROLOŠKIH USLUGA I NEGATIVNOSTI ZELENE INFRASTRUKTURE GRADA ZAGREBA28.10.2022 21.11.2022 
Andrija NovoselImprovement of the mechanical properties of oak-wood construction components by carbon- and glass-fibre implants04.07.202312.10.2023 

Ljubica Lukač

DINAMIKA PRAŠUMA CRNOG BORA (Pinus nigra J. F. Arnold) I MUNIKE (Pinus heldreichii H. Christ) U SUBALPINSKOM POJASU JUGOISTOČNIH DINARIDA12.10.2023 PDF

Sandra 

Crnković

„Varijabilnost morfoloških značajki žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i njihov utjecaj na nicanje, rast i razvoj sadnica u kontroliranim uvjetima.“08.11.2023  19.01.2024  
     
     

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije