YouTube
Instagram
Facebook
×

Doktorski radovi na uvid javnosti


 

Sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022), članku 62. stavku 7. doktorski radovi se stavljaju dostupnim javnosti objavom na mrežnim stranicama, a prije obrane doktorskog rada:

 

 

 

Ime prezime doktoranda Naziv doktorskog radaDatum od kada je dostupan javnosti  Datum obrane doktorskog radaRad 
Zlatko BenkovićRAZVOJNI ASPEKTI KORIŠTENJA ŠUMSKE BIOMASE KAO ELEMENTA NACIONALNE ŠUMARSKE POLITIKE24.11.2022 PDF
Kristinka LikerODREĐIVANJE OPTIMALNOGA MODELA IZRAČUNA CIJENE KOŠTANJA PRIMARNIH DRVNIH PROIZVODA24.11.2022 PDF
David MijočODRŽIVOST RADNE SNAGE U ŠUMARSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE03.11.2022 PDF
Martina KičićKVANTITATIVNA PROCJENA I KARTIRANJE PERCEPCIJE KULTUROLOŠKIH USLUGA I NEGATIVNOSTI ZELENE INFRASTRUKTURE GRADA ZAGREBA28.10.2022 21.11.2022PDF
     
     
     
     
     

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije