YouTube
Instagram
Facebook
×

Sveučilišni udžbenici i sveučilišni priručnici


Ballian, D., D. Kajba, 2011: Oplemenjivanje šumskog drveća i očuvanje njegove genetske raznolikosti. Univerzitet u Sarajevu Šumarski fakultet, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 299 str.

Opširnije

 


Brežnjak, M., 2000: Pilanska tehnologija drva, II dio. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 215 str.

 

 

 


Čavlović, J., 2013: Osnove uređivanja šuma. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 322 str.

Opširnije

 

 


Čavlović, J., M. Božić, 2008: Nacionalna inventura šuma u Hrvatskoj – Metode terenskog prikupljanja podataka. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni priručnik, 146 str.

Opširnije

 


Domljan, D., I. Grbac, V. Jirouš Rajković, Z. Vlaović, V. Živković, I. Župčić, 2015: Kvaliteta i tehnički opisi proizvoda od drva. Svezak I. Opremanje zgrada za odgoj i obrazovanje. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska gospodarska komora, sveučilišni priručnik, 299 str.

Opširnije

 


Figurić, M., 2000: Proizvodni i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 389 str.

 

 

 


Figurić, M., 2003: Menadžment troškova u drvnotehnološkim procesima. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 249 str.

 

 

 


Franjić, J., M. Vidaković, 2004: Golosjemenjače. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 823 str.

 

 

 


Franjić, J., Ž. Škvorc, 2010: Šumsko drveće i grmlje Hrvatske. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 432 str.

Opširnije

 

 


Franjić, J., Ž. Škvorc, 2014: Šumsko zeljasto bilje Hrvatske. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 626 str.

Opširnije

 


Goglia, V., 1994: Strojevi i alati za obradu drva – I dio. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 236 str.

 

 

 


Grbac, I., Ž. Ivelić, 2005: Ojastučeni namještaj. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Akademija šumarskih znanosti, sveučilišni udžbenik, 293 str.

Opširnije

 

 


Grbac, I., 2006: Krevet i zdravlje. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Akademija šumarskih znanosti, sveučilišni udžbenik, 271 str.

 

 


Greger, K., 2000: Proizvodni i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 283 str.

 

 

 


Grladinović, T., 1999: Upravljanje proizvodnim sustavima u preradi drva i proizvodnji namještaja. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 296 str.

Opširnije

 


Idžojtić, M., 2005: Listopadno drveće i grmlje u zimskom razdoblju. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 256 str.

Opširnije

 

 


Idžojtić, M., 2009: Dendrologija – List. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 904 str.

Opširnije

 

 


Idžojtić, M., 2013: Dendrologija – Cvijet, češer, plod, sjeme. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 672 str.

Opširnije

 

 


Jambreković, V., 2004: Drvne ploče i emisija formaldehida. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 250 str.

 

 

 


Jazbec, A., 2008/2009: Osnove statistike. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 149 str.

Opširnije

 

 


Jelačić, D., 1998: Osnove sigurnosti na radu u preradbi drva. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 154 str.

 

 

 


Kajba, D., D. Ballian, 2007: Šumarska genetika. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Univerzitet u Sarajevu Šumarski fakultet, sveučilišni udžbenik, 283 str.

Opširnije

 

 


Ljuljka, B., V. Jirouš-Rajković, 2005: Osnove površinske obrade drva. Sand d.o.o., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 114 str.

 

 

 


Martinić, I., 2010: Upravljanje zaštićenim područjima prirode: planiranje, razvoj i održivost. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 367 str.

 

 

 


Motik, D., 2000: Osnove ekonomike proizvodnje u preradi drva. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 144 str.

 

 

 


Pernar, N., D. Bakšić, I. Perković, 2013: Terenska i laboratorijska istraživanja tla, priručnik za uzorkovanje i analizu. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni priručnik, 192 str.

Opširnije

 

 


 

Pernar, N., 2017: Tlo – nastanak, značajke, gospodarenje. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 799 str.

Opširnije

 

 


     Nikola Pernar, Darko Bakšić, Ivan Perković : Sanacija degradiranog tla.  Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik                   Opširnije


Pervan, S., 2009: Tehnologija obrade drva vodenom parom. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 166 str.

Opširnije

 


Pičman, D., 2007: Šumske prometnice. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 460 str.

 Opširnije

  

 


Tkalec, S., S. Prekrat, 2000: Konstrukcije proizvoda od drva – osnove drvnih konstrukcija. Znanje, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 310 str.

 

 

 


Tomiczek, C., D. Diminić, T. Cech, B. Hrašovec, H. Krehan, M. Pernek, B. Perny, 2007: Bolesti i štetnici urbanog drveća. Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni priručnik, 384 str.

 

 


Vukelić, J., 2012: Šumska vegetacija Hrvatske. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 403 str.

Opširnije

  

 


 

 

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije