×

Sveučilišni udžbenici i sveučilišni priručnici

Ballian, D., D. Kajba, 2011: Oplemenjivanje šumskog drveća i očuvanje njegove genetske raznolikosti. Univerzitet u Sarajevu Šumarski fakultet, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 299 str.

Opširnije

 


Brežnjak, M., 2000: Pilanska tehnologija drva, II dio. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 215 str.

 

 


Čavlović, J., 2013: Osnove uređivanja šuma. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 322 str.

Opširnije

 


Čavlović, J., M. Božić, 2008: Nacionalna inventura šuma u Hrvatskoj – Metode terenskog prikupljanja podataka. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni priručnik, 146 str.

Opširnije


Domljan, D., I. Grbac, V. Jirouš Rajković, Z. Vlaović, V. Živković, I. Župčić, 2015: Kvaliteta i tehnički opisi proizvoda od drva. Svezak I. Opremanje zgrada za odgoj i obrazovanje. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska gospodarska komora, sveučilišni priručnik, 299 str.

Opširnije

 


Figurić, M., 2000: Proizvodni i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 389 str.

 

 


Figurić, M., 2003: Menadžment troškova u drvnotehnološkim procesima. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 249 str.

 

 


Franjić, J., M. Vidaković, 2004: Golosjemenjače. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 823 str.

 

 


Franjić, J., Ž. Škvorc, 2010: Šumsko drveće i grmlje Hrvatske. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 432 str.

Opširnije

 


Franjić, J., Ž. Škvorc, 2014: Šumsko zeljasto bilje Hrvatske. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 626 str.

Opširnije

 


Goglia, V., 1994: Strojevi i alati za obradu drva – I dio. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 236 str.

 

 


Grbac, I., Ž. Ivelić, 2005: Ojastučeni namještaj. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Akademija šumarskih znanosti, sveučilišni udžbenik, 293 str.

Opširnije

 


Grbac, I., 2006: Krevet i zdravlje. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Akademija šumarskih znanosti, sveučilišni udžbenik, 271 str.

 

 


Greger, K., 2000: Proizvodni i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 283 str.

 

 


Grladinović, T., 1999: Upravljanje proizvodnim sustavima u preradi drva i proizvodnji namještaja. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 296 str.

Opširnije

 


Idžojtić, M., 2005: Listopadno drveće i grmlje u zimskom razdoblju. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 256 str.

Opširnije

 


Idžojtić, M., 2009: Dendrologija – List. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 904 str.

Opširnije

 


Idžojtić, M., 2013: Dendrologija – Cvijet, češer, plod, sjeme. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 672 str.

Opširnije


Jambreković, V., 2004: Drvne ploče i emisija formaldehida. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 250 str.

 

 


Jazbec, A., 2008/2009: Osnove statistike. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 149 str.

Opširnije

 


Jelačić, D., 1998: Osnove sigurnosti na radu u preradbi drva. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 154 str.

 

 


Kajba, D., D. Ballian, 2007: Šumarska genetika. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Univerzitet u Sarajevu Šumarski fakultet, sveučilišni udžbenik, 283 str.

Opširnije

 


Ljuljka, B., V. Jirouš-Rajković, 2005: Osnove površinske obrade drva. Sand d.o.o., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 114 str.

 

 


Martinić, I., 2010: Upravljanje zaštićenim područjima prirode: planiranje, razvoj i održivost. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 367 str.

 

 


Motik, D., 2000: Osnove ekonomike proizvodnje u preradi drva. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 144 str.

 

 


Pernar, N., D. Bakšić, I. Perković, 2013: Terenska i laboratorijska istraživanja tla, priručnik za uzorkovanje i analizu. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni priručnik, 192 str.

Opširnije

 


 

Pernar, N., 2017: Tlo – nastanak značajke, gospodarenje. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 799 str.

Opširnije

 

 


Pervan, S., 2009: Tehnologija obrade drva vodenom parom. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 166 str.

Opširnije

 


Pičman, D., 2007: Šumske prometnice. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 460 str.

 Opširnije

  

 


Tkalec, S., S. Prekrat, 2000: Konstrukcije proizvoda od drva – osnove drvnih konstrukcija. Znanje, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 310 str.

 

 


Tomiczek, C., D. Diminić, T. Cech, B. Hrašovec, H. Krehan, M. Pernek, B. Perny, 2007: Bolesti i štetnici urbanog drveća. Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni priručnik, 384 str.

 

 


Vukelić, J., 2012: Šumska vegetacija Hrvatske. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, 403 str.

Opširnije

  

 

 

 

 

 

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije