YouTube
Instagram
Facebook
×

Listopadno drveće i grmlje u zimskom razdoblju

Marilena Idžojtić


 

Sveučilišni udžbenik "Listopadno drveće i grmlje u zimskom razdoblju" autorice doc. dr. sc. Marilene Idžojtić približit će vam autohtonu i alohtonu dendrofloru u razdoblju kada je bez lišća. Determinacija drvenastih vrsta tada je otežana, ali moguća prema habitusu, kori, izbojcima, ožiljcima otpalih listova i pupovima, kao i po plodovima koji se na nekima od njih zadržavaju i zimi. Uz to u knjizi je naveden i areal, odnosno područje prirodnog rasprostranjenja opisanih vrsta.

 

Knjiga je namijenjena studentima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i studentima drugih fakulteta, šumarskim i hortikulturnim stručnjacima, rasadničarima, nastavnicima i učenicima u školama, planinarima i za prirodu zainteresiranim laicima.

 

U knjizi je opisana 241 svojta (vrste, podvrste, varijeteti, križanci i kultivari), od kojih je 6 listopadnih golosjemenjača, a ostalo su kritosjemenjače-dvosupnice. Svaka od njih popraćena je sa 5-10 fotografija u boji, odnosno ukupno 1591 fotografijom habitusa, kore, izbojaka, pupova, ožiljaka otpalih listova, palistića i kratkih izbojaka, kao i plodova ako ostaju zimi. Većina fotografija snimljena je u Hrvatskoj.

 

NARUDŽBENICA

Sveučilišni udžbenici i sveučilišni priručnici:

    Aktualno

    Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije