YouTube
Instagram
Facebook
×

125. godina Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu


Daleke 1898. godine počinje izvođenje visokoškolske nastave na Šumarskoj u okviru tadašnjega Mudroslovnog, a danas Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od tada pa do danas Fakultet je međunarodno prepoznatljiva institucija u školovanju visokostručnih kadrova za potrebe šumarstva, prerade drva i proizvodnje namještaja.

Dana 20. listopada 2023. godine Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu obilježio je 125. godina svog djelovanja Svečanom sjednicom kojoj su prisustvovali visoki uzvanici: rektor Sveučilišta  u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, ministrica poljoprivrede RH Marija Vučković, državni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Darko Nekić i državni tajnik Ministarstva znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, savjetnik Predsjednika republike dr.sc. Julije Domac, predsjednica odbora za poljoprivredu u Hrvatskom saboru Marijana Petir, dogradonačelnik grada Zagreba izv. prof. dr. sc. Luka Korlaet, tajnik Kabineta Ministarstva gospodarstva Antonio Pavlečić, prorektori Sveučilišta  u Zagrebu prof. dr. sc. Tibor Pentek i red. prof. art. Jasenka Ostojić, izaslanik Ministra gospodarstva i održivog razvoja RH Antonio Pavlečić, Ravnateljica Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede dr. sc. Renata Ojurović, prisustvovali su i akademik Igor Anić predsjednik Hrvatskog šumarskog društva (HŠD), predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Ivica Budor, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma (HŠ) d.o.o. Nediljko Dujić zajedno sa Antom Sabljićem, dipl. ing. šum. članom Uprave HŠ d.o.o., Silvija Zec, dipl.ing.šum. predsjednica Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, dr. sc.  Ivan Balenović zamjenik ravnateljice Hrvatskog šumarskog instituta, prof. dr. sc. Marijan Grubešić predsjednik Akademije šumarskih znanosti, Damir Dekanić, dipl. ing. šum. župan Vukovarsko-srijemske županije, Ana Dijan direktorica udruženja Hrvatskog drvnog klastera, mr.sc. Zdenko Bogović predsjednik Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika. Svečanoj sjednici prisustvovala je i šira akademska zajednica uz brojne dekane i prodekane Sveučilišta u Zagrebu, prodekane fakulteta iz Sarajeva, Ljubljane i Skopja, bivši dekani Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, te sadašnji i bivši nastavnici i djelatnici kao i sadašnji i bivši studenti Fakulteta.

 

Na početku je sudionike Svečane sjednice pozdravio prof. dr. sc. Josip Margaletić, dekan Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

U svojem govoru dekan se osvrnuo na povijest Fakulteta, ali je dao i prikaz trenutnog stanja na Fakultetu. Fakultet se ponosi s 125 godina kontinuirane visokoškolske nastave u šumarstvu te 75 godina neprekinute visokoškolske nastave u području drvne tehnologije, što ga svrstava u vodeću visokoškolsku obrazovnu i znanstvenoistraživačku instituciju u području šumarstva i drvne tehnologije u Republici Hrvatskoj i u širem okruženju zemalja regije. Šumarstvo je znanost, struka i umijeće gospodarenja i očuvanja šuma i staništa, odnosno cijelog šumskog ekosustava, za trajnu dobrobit društva, okoliša i privrede. Šume su čuvari prirode, čuvaju i pročišćuju vodu, štite od poplava, opskrbljuju vodotoke, čuvaju tlo i štite ga od erozija, isušivanja, klizanja, a zahvaljujući sposobnosti uklanjanja ugljikovog dioksida iz atmosfere, najjeftinije su i najučinkovitije prirodno sredstvo za ublažavanje klimatskih promjena te je iznimno važno zaštiti ih i obnavljati. Preradba drva i proizvodnja namještaja bitan su dio hrvatskoga gospodarstva. Svoj razvoj temelje na iskorištavanju domaće sirovine, a tradicionalno su izvozno usmjerene. U bruto-domaćem proizvodu ovaj sektor sudjeluje između 3 i 5%, a u izvozu oko 10% ukupnog izvoza zemlje zaključio je dekan.

Dekan se je naglasio najvažnija ostvarenja u protekloj akademskoj godini, te brojne izazove koji su se pojavili: popunjavanje odobrenih upisnih kvota na prijediplomskim sveučilišnim studijskim programima, završetak revizije svih studija, dovršen postupak ustrojavanja diplomskog studija iz područja Šumarstva na engleskom jeziku, financiranje znanstvenih studentskih projekta, godišnje stipendiranje 30 studenata u suradnji s poduzećem „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb, te devastacija šumskih površina uzrokovanih razornom olujom nezabilježene u povijesti na ovim prostorima.

Dekan je također najavio ključne planirane aktivnosti u tekućoj akademskoj godini: koordinirana suradnja s ključnim dionicima u šumarstvu i drvnoj industriji, promidžba studijskih programa Fakulteta javnosti i u medijima, nastavak financiranja studentskih istraživanja, programa i projekata putem Zaklade fakulteta, izrada novog petogodišnjeg Strateškog plana Fakulteta.

Osvrnuo se na motiviranost i predanost svih zaposlenika Fakulteta, te sposobnosti, volju i upornost njegovih najbližih suradnika – prodekana, te dobru i iskrenu suradnju svih dionika uključenih u nastavne, znanstvene, stručne, poslovne i ostale procese na Fakultetu, siguran je da nema nerješivih izazova ni nepremostivih prepreka u budućnosti Fakulteta. Zahvalivši svim uvaženim gostima te  sadašnjim i bivšim studentima te sadašnjim i bivšim zaposlenicima Fakulteta na učešću u Svečanoj sjednici dekan je zaželio sretan Dan fakulteta i puno uspjeha u budućem radu.

 

Nakon održanih pozdravnih govora predsjednice odbora za poljoprivredu u Hrvatskom saboru Marijane Petir, dogradonačelnika grada Zagreba dr. sc. Luke Korlaeta, ministrice poljoprivrede RH Marije Vučković, izaslanika i savjetnika Predsjednika Republike Hrvatske dr.sc. Julija Domca, te rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepana Lakušića, dodijeljene su nagrade i pohvale najboljim studentima u kategorijama nagrada: „Akademik Dušan Klepac“, dekanova nagrada i pohvala za izvannastavne aktivnosti. Dodijeljene su i nagrade djelatnicima Fakulteta za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima, priznanja nastavnom osoblju za ostala značajna postignuća, nagrade nenastavnom osoblju za izuzetno zalaganje u radu i sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, obljetnicu višegodišnjeg rada te povodom odlaska u mirovinu i zahvala vanjskim dionicima za suradnju sa Fakultetom.

Nakon održane sjednice, održan je prigodni domjenak u prostoru Fakulteta.

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije