YouTube
Instagram
Facebook
×

Pismo dekana prof. dr. sc. Tibora Penteka studentima ŠF 12.04.2020.

Predmet: Nastava na daljinu i održavanje ispita na daljinu na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u aktualnoj epidemiološkoj situaciji u RH uzrokovanoj koronavirusom


Poštovani i dragi kolegice i kolege, studentice i studenti Šumarskoga fakulteta,

Nadam se da ste Vi i Vaši najmiliji zdravi, da ste dobro i da ste se privikli na ovu izvanrednu situaciju uzrokovanu koronavirusom, a koja će, u to iskreno svi vjerujemo, uskoro završiti.

Umjesto uobičajenog održavanja nastave na Fakultetu, tzv. kontaktne nastave, već smo puna četiri tjedna prisiljeni zajednički provoditi nastavu na daljinu. Iako ste se vi, studenti, i mi, nastavnici, iznenada i ne svojom voljom, našli u jednoj potpuno novoj situaciji, neuobičajenoj za studiranje na bilo kojem fakultetu, a poglavito na našem Fakultetu koji je, između ostaloga, poseban po značajnom učešću terenske i praktične nastave u nastavnim planovima i programima većine kolegija, cijenim da smo se u njoj svi vrlo dobro snašli.

Istina, prvi smo tjedan održavanja nastave na daljinu nailazili na mnoge, očekivane i neočekivane, izazove koje smo prilično uspješno rješavali učeći “u hodu” i prilagođavajući se novonastalim okolnostima.

Ulazeći u drugi tjedan održavanja nastave na daljinu, kada smo trenutnu situaciju, uzrokovanu aktualnom epidemiološkom situacijom u RH, prihvatili kao nužnu i neminovnu, naravno na kraće razdoblje, nakon kojega ćemo se vratiti na Fakultet, i kada smo mislili da nas više ništa ne može iznenaditi, Zagreb je zadesio snažan zemljotres koji je oštetio i fakultetsku nastavnu i znanstvenu infrastrukturu. Unatoč još jednoj izvanrednoj situaciji, ovaj put izazvanoj prirodnom nepogodom, zemljotresom, provedba nastave na daljinu je, zahvaljujući iznimnom trudu, zalaganju i motiviranosti  i studenata i nastavnika, jako dobro funkcionirala.

Od trećega smo tjedna terensku i praktičnu nastavu, u okviru nastavnih planova i programa pojedinog kolegija, zamijenili nastavom pogodnom za održavanje na daljinu vodeći pri tome računa o podudarnosti sadržaja, obima i ishoda učenja izvorne terenske i praktične sa zamjenskom nastavom. U trećem smo tjednu započeli s pripremom za provedbu i provedbom pisanih parcijalnih ispita, kolokvija, s čime smo nastavili i u četvrtom tjednu održavanja nastave na daljinu. Nastavnici su također za svoje kolegije osmislili i pripremili model provedbe pisanih i/ili usmenih ispita na daljinu ukoliko to bude potrebno. U Velikom tjednu smo imali i dva predavanja na daljinu gosta profesora iz inozemstva.

Od početka održavanja nastave na daljinu pa do 19. travnja 2020. suspendirani su svi izvanredni ispitni rokovi. Izvanredni ispitni rokovi se ovim dopisom suspendiraju i u razdoblju od 19. travnja 2020. do daljnjega, odnosno do povratka kontaktnoj nastavi na Fakultetu. Ukoliko se od 04. svibnja 2020. ne vratimo održavanju nastave na Fakultetu svi ispiti će se od navedenog datuma do daljnjega, odnosno do povratka kontaktnoj nastavi na Fakultetu, održavati na daljinu, prema modelu kojega su predložili nositelji pojedinog kolegija, a sukladno usvojenom rasporedu ispitnih rokova. Izvanredni ispitni rokovi koji nisu održani u razdoblju od 16. ožujka 2020. pa do njihova ponovnog aktiviranja bit će nadoknađeni tijekom ove akademske godine.

Uprava Fakulteta će i nadalje poduzimati sve što je potrebno kako bi se nastava na daljinu, kao i do sada, odvijala na što višoj kvalitativnoj razini. Sve aktivnost u svezi nastave na daljinu, u dogovoru sa mnom, na razini odsjeka koordiniraju prodekani odsjeka, na razini pojedinog studija voditelji studija, a na razini pojedinog kolegija nositelji kolegija. U slučaju pojave bilo kakvih problema po pitanju održavanja nastave na daljinu nemojte se ustručavati iste odmah po detektiranju rješavati s predmetnim nastavnicima, a po potrebi s voditeljima studija, prodekanima odgovarajućeg odsjeka ili sa mnom osobno.

Hvala Vam na dosadašnjoj suradnji te angažmanu i trudu koji ste uložili u održavanje nastave na daljinu.

Poštovani i dragi studentice i studenti, uvjeren sam da ćemo zajedno, vrlo skoro, izaći iz situacije u kojoj se trenutno nalazimo i vratiti se našim uobičajenim životnim navikama. Do tada svima želim puno zdravlja, strpljivosti, motiviranosti te uspjeha u usvajanju novih znanja i vještina na daljinu.

Na kraju koristim priliku još jednom Vama i Vašim najmilijima zaželjeti sretan, miran i blagoslovljen Uskrs.

Srdačno Vas pozdravljam,

Dekan

prof. dr. sc. Tibor Pentek, v.r.

Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije