YouTube
Instagram
Facebook
×

Aktualno

08.07.2021

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije

Natječaj za upis na doktorski studij za ak. god. 2021./2022.

20.04.2021

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije

Poziv za sudjelovanje na danu doktorata biotehničkog područja 2021.

22.02.2019

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije

Zaključak odbora za poslijediplomske studije

23.01.2019

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije

Naputak o dodjeljivanju ocjena na postupku obrane doktorskog rada

Odbor za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu donio je: Naputak o dodjeljivanju ocjena na postupku obrane doktorskog rada.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije