YouTube
Instagram
Facebook
×

Aktualno

05.04.2024

Doktorski studij Šumarstvo i drvna tehnologija

Obavijest o organizaciji i održavanju Dana doktorata biotehničkog područja 2024.

23.01.2024

Doktorski studij Šumarstvo i drvna tehnologija

Natječaj za upis na doktorski studij za ak. god. 2024./2025

20.09.2023

Doktorski studij Šumarstvo i drvna tehnologija

Natječaj za upis na doktorski studij za ak. god. 2023./2024.

19.09.2022

Doktorski studij Šumarstvo i drvna tehnologija

OBAVIJEST - OBJAVLJENA KNJIGA SAŽETAKA DANA DOKTORATA BIOTEHNIČKOG PODRUČJA 2022.

23.01.2019

Doktorski studij Šumarstvo i drvna tehnologija

Naputak o dodjeljivanju ocjena na postupku obrane doktorskog rada

Odbor za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu donio je: Naputak o dodjeljivanju ocjena na postupku obrane doktorskog rada.


Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije