×

Aktualno

16.07.2019

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije

Natječaj za upis na doktorski studij za ak. god. 2019./2020.

22.02.2019

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije

Zaključak odbora za poslijediplomske studije

23.01.2019

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije

Naputak o dodjeljivanju ocjena na postupku obrane doktorskog rada

Odbor za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu donio je: Naputak o dodjeljivanju ocjena na postupku obrane doktorskog rada.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije