YouTube
Instagram
Facebook
×

Terenska nastava


Plan terenske nastave u ljetnom semestru ak.god. 2023/24.

 

Sigurnosne upute za izvođenje studentske terenske nastave i terenskih vježbi
u šumi i na šumskim radilištima

Opće obveze

 • voditelj kolegija/predmeta dužan je imenovati osobu odgovornu za sigurnost studenata na terenskoj nastavi (TN)/terenskoj vježbi (TV) iz redova onih nastavnika ili suradnika Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije koji će prisustvovati TN/TV određenog datuma. Isto mora u pisanoj formi biti dostavljeno predstojniku Zavoda, iskazano za svaki dan TN/TV.
 • voditelj kolegija/predmeta dužan je poslati pisanu obavijest domaćinu (pretpostavljeno „Hrvatske šume“ d.o.o. – krat. HŠ) o sadržaju i karakteru TN, a odgovornu osobu zadužiti za koordinaciju sigurnosnih aktivnosti s ovlaštenikom zaštite na radu HŠ, odgovornim za šumsko radilište na kojem će se provesti TN.
 • odgovorna osoba dužna je voditi računa da na šumskim radilištima HŠ u organizaciji i provedbi funkcije zaštite na radu vrijede odredbe Pravilnika o zaštiti na radu u HŠ d.o.o. (na snazi od 05. 12. 2009) te je dužna informirati se o uspostavljanom sustavu sigurnosti na Iokalitetu izvođenja TN i tome podrediti organizaciju sigurnosti studenata.
 • svi sudionici TN/TV (studenti, nastavnici, suradnici,) dužni su pri boravku u šumi i na šumskim radilištima, tamo gdje postoji opasnost predmeta (grana) s visine, koristiti zaštitnu kacigu (industrijska zaštitna kaciga koja udovoljava zahtjevima norme HRN EN 397:2012).
 • kada se TN/TV odvija na šumskim površinama/šumskom zemljištu gdje ne postoji izravna opasnost od pada grana okolnoga drveća (npr. u rasadnicima, na šumskim proplancima, čistinama, livadama i sl.) voditelj TN/TV procjenjuje nužnost korištenja ili nekorištenja zaštitne kacige.
 • svi sudionici TN dužni su koristiti reflektirajući prsluk (EN 471 class 1, revidirano u EN ISO 20471:2013) pri TN operativnog karaktera (smatra se nastava koja uključuje boravak na šumskim radilištima s neposrednim mehaniziranim radom sječe, izrade, privlačenja drva, gradnje i održavanja šumskih prometnica, utovaru, istovaru i premještanju drva, iveranju, mehaniziranim uzgojnim radovima i dr.); o karakteru TN i obvezi uporabe reflektirajućeg prsluka odlučuje voditelj kolegija.
 • sugerira se odlukom Fakultetskog vijeća obvezati sve studente na kupnju zaštitne kacige i reflektirajućeg prsluka za osobne potrebe.

Prethodne učioničke aktivnosti

 • na predavanjima i vježbama koje prethode TN/TV nastavnici/suradnici dužni su upoznati studente sa specifičnim opasnostima i rizicima na području gdje postoji opasnost od pada predmeta s visine (grana s drveća), osobito na šumskim radilištima te studente upoznati s postupanjem u slučaju izravne opasnosti ili ozljeđivanja; pritom posebno treba naglasiti izvore opasnosti mehaničke vrste (neravni, strm, sklizak, zakrčen i zarasli teren, prekrivene rupe, iznenadne zapreke i dr. suhe grane u krošnjama, zapela stabla, zategnute grane, suha ili trula dubeća stabla); biološke vrste (stršljeni, krpelji, zmije i sl.); kemijske vrste (insekticidi, pesticidi, i dr. u područjima/prostorima trenutne uporabe).
 • naglašeno upozoriti na specifične opasnosti i posebne rizike vezane uz TN/TV na kolegijima vezanima uz lov divljači, gradnju prometnica i dr.
 • obvezati studente na dolazak na TN/TV u prikladnoj odjeći i obući uz navedenu uporabu osobne zaštitne opreme, te po potrebi sugerirati uporabu repelenata za zaštitu od insekata te sredstva za zaštitu od UV zračenja

Prethodne terenske aktivnosti (pred ulazak u šumu / na šumsko radilište)

 • nastavnici/suradnici dužni su dati jasne usmene upute o općim i posebnim opasnostima te postupanju u slučaju izravne opasnosti ili ozljeđivanja; uputama trebaju biti obuhvaćeni svi studenti bez obzira na raspored po grupama i posebna zaduženja tijekom TN/TV.
 • naložiti nošenje zaštitne kacige i reflektirajućeg prsluka (kod operativne TN) čitavo vrijeme boravka u šumi i na šumskim radilištima gdje postoji opasnost od pada predmeta s visine (grana s drveća).
 • naložiti zabranu korištenja mobitela za trajanja TN/TV, osim u slučaju nužne komunikacije s nastavnicima/suradnicima radi izvođenja TN/TV te u slučaju neposredne opasnosti ili ozljeđivanja.

Aktivnosti za trajanja TN/TV

 • odgovorna osoba dužna je nadzirati poštivanje svih sigurnosnih uputa i pravila; po potrebi dužna je primijeniti mjere upozoravanja, opominjanja te udaljavanja s TN/TV.
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije