YouTube
Instagram
Facebook
×

Nastavni plan i program


Semestar 1.

Obvezni predmeti

SS-101N - Strukturna svojstva drva - 4.0 ECTS - P30 + A30

SS-102N - Fizikalna svojstva drva - 4.0 ECTS - P30 + A30

SS-103N - Matematika za inženjere - 7.5 ECTS - P45 + A60

SS-104N - Kemija drva - 6.5 ECTS - P60 + L45

SS-105N - Drvnoindustrijsko strojarstvo 1 - 8.0 ECTS - P45 + A60

 

 

Semestar 2.

Obvezni predmeti

SS-201N - Mehanička svojstva drva - 5.0 ECTS - P30 + A30

SS-202N - Patologija drva - 3.0 ECTS - P30 + A30

SS-203N - Informatika - 5.5 ECTS - P45 + A45

SS-204N - Drvnoindustrijsko strojarstvo 2 - 5.0 ECTS - P30 + A45

SS-205N - Elektrotehnika (od. pogl.) - 3.5 ECTS - P15 + A45

SS-206N - Tehnika mjerenja - 4.0 ECTS - P30 + A30

SS-207N - Nedrvni materijali - 4.0 ECTS - P30 + A30

 

 

Semestar 3.

Obvezni predmeti

SS-301N - Pilanarstvo - 6.5 ECTS - P45 + A60

SS-302N - Hidrotermička obrada drva - 6.5 ECTS - P45 + A60

SS-303N - Ploče od usitnjenog drva - 6.5 ECTS - P45 + A45

SS-304N - Furniri i uslojeno drvo - 6.5 ECTS - P45 + A45

SS-305N - Konstruiranje proizvoda od drva 1 - 4.0 ECTS - P15 + A45

 

 

Semestar 4.

Obvezni predmeti

SS-401N - Organizacija proizvodnje 1 - 4.0 ECTS - P30 + A30

SS-402N - Drvo u graditeljstvu - 6.0 ECTS - P45 + A45

SS-403N - Troškovi i kalkulacije - 4.0 ECTS - P15 + A45

SS-404N - Konstruiranje proizvoda od drva 2 - 6.0 ECTS - P15 + A45

SS-116A - Proizvodnja namještaja 1 - 4.0 ECTS - P30 + A30

SS-406N - Strojevi i alati u obradi drva 1 - 6.0 ECTS - P30 + A45

 

 

Semestar 5.

Obvezni predmeti

SS-501N - Vođenje proizvodnje - 7.5 ECTS - P60 + A60

SS-116B - Proizvodnja namještaja 2 - 4.0 ECTS - P15 + A45

SS-117B - Strojevi i alati u obradi drva 2 - 5.0 ECTS - P30 + A45

SS-504N - Organizacija proizvodnje 2 - 5.5 ECTS - P30 + A45

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 5. semestra stručnog studija Drvna tehnologija > Upisuju se 2 od ponuđenih 5 izbornih predmeta

SS-125 - Energetika u drvnoj industriji - 4.0 ECTS - P15 + A45

SS-122 - Metode i sredstva zaštite drva - 4.0 ECTS - P15 + A45

SS-123 - Računalom podržano konstruiranje - 4.0 ECTS - P15 + A45

SS-121 - Tehnološka svojstva drva - 4.0 ECTS - P15 + A45

SS-124 - Transport i skladištenje - 4.0 ECTS - P15 + A45

 

 

Semestar 6.

Obvezni predmeti

SS-131 - Stručna praksa - 18 ECTS - T270

SS-132 - Završni rad - 4.0 ECTS - A60

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 6. semestra stručnog studija Drvna tehnologija > Upisuju se 2 od ponuđenih 5 izbornih predmeta

SS-127 - Kompozitno uslojeno drvo - 4.0 ECTS - P15 + A45

SS-129 - Osiguranje i kontrola kvalitete namještaja - 4.0 ECTS - P15 + A45

SS-130 - Poduzetničko poslovno planiranje - 4.0 ECTS - P15 + A45

SS-128 - Specijalne metode sušenja - 4.0 ECTS - P15 + A45

SS-126 - Tehnologija ploča od usitnjenog drva - 4.0 ECTS - P15 + A45

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije