YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Strojevi i alati u obradi drva 1.

SS406N - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 45(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Osnove teorije rezanja. Definiranje sila na elementarnu oštricu, ortogonalno rezanje i raspodjela sila na stvarnu reznu oštricu. Definiranje osnovnih ploha i ravnina kod rezanja. Definiranje osnovnih statičkih kuteva oštrice. Postojanost alata, zatupljivanje oštrice alata. Materijali za izradu alata za obradu drva i materijala na bazi drva, njihove karakteristike i tipična područja primjene. Jedinični otpor rezanja - njegovo značenje, utjecajni parametri i postupak izračunavanja. Tračne pile, podjela prema mjestu upotrebe, osnovne karakteristike. Osnovni konstruktivni elementi tračnih pila i njihov značaj za optimalno funkcioniranje tračnih pila. Karakteristike listova tračnih pila, njihova priprema i održavanje, osnovni tipovi ozubljenja lista pile i njihove karakteristike. Materijali za izradu tijela lista pile i oštrice, te njihove karakteristike i tipična područja primjene. Kinematika tračnih pila i analiza sustava posmičnog gibanja. Analiza sila rezanja kod obrade tračnim pilama, proračun snage rezanja, učina i energetskih normativa. Definiranje teoretske kvalitete bočnih obrađenih ploha. Definiranje i izračun faktora zapunjenosti pazušnog prostora lista pile kao bitnog ograničavajućeg faktora u maksimizaciji učina. Proračun maksimizacije posmične brzine pri piljenju s tračnim pilama. Kružne pile za uzdužno i poprečno piljenje. Osnovni načini izvedbe i konstruktivni elementi. Načini pričvršćivanja alata na stroj. Karakteristike listova kružnih pila, njihova priprema i održavanje, osnovni tipovi ozubljenja lista pile i njihove karakteristike. Materijali za izradu tijela lista pile i oštrice, te njihove karakteristike i tipična područja primjene. Kinematika kružnih pila. Analiza sila rezanja kod obrade kružnim pilama, proračun snage rezanja, učina i energetskih normativa. Proračun maksimizacije posmične brzine pri piljenju s kružnim pilama.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Vlado Goglia: Strojevi i alati za obradu drva - I dio

 


Preporučena literatura:
2.     Šime Šavar: Obrada metala odvajanjem čestica 1 i 2
3.     P. Afanasjev: Woodworking Machinery and Cutting Tools
4.     Leitz Lexicon


Nositelji

Igor Đukić
izv. prof. dr. sc. Igor Đukić

Izvanredni profesor

Email: idukic@sumfak.hr
više

Suradnici

Matija Jug
doc. dr. sc. Matija Jug

Docent

Email: mjug@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije