YouTube
Instagram
Facebook
×

Ekološko-pedološki laboratorij


Ekološko-pedološki laboratorij moderno je opremljen laboratorij u kojem se odvijaju nastavne i znanstvene aktivnosti.

Od nastavnih aktivnosti u Laboratoriju se provodi praktična nastava (laboratorijske vježbe) iz predmeta Pedologija, Gospodarenje i zaštita šumskih tala, Zaštita i gospodarenje s tlom i Sanacija degradiranih terena za studente preddiplomskih i diplomskih studija Šumarstva i Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša.

Osim toga, studenti završnih godina preddiplomskih i diplomskih studija koji imaju odgovarajuće afinitete biraju Ekološko-pedološki laboratorij kao mjesto i njegove nastavnike kao mentore za izradu svojih završnih ili diplomskih radova. Studentima koji su posebno zainteresirani omogućeno je da se tijekom redovnih aktivnosti nastavnika u Ekološko-pedološkom laboratoriju i sami uključe i okušaju u znanstvenoistraživačkom radu.

Što se tiče znanstvenih aktivnosti, Ekološko-pedološki laboratorij uključen je u znanstvenoistraživačke projekte iz područja ekologije i uzgajanja šuma te urbanog šumarstva i zaštite prirode s težištem na tlo. U Laboratoriju se obavljaju analize tla, biljnog materijala i vode (cjenik).

 

Voditelj laboratorija:

prof. dr. sc. Darko Bakšić

 

Suradnici:

doc. dr. sc. Vibor Roje

prof. dr. sc. Nikola Pernar

doc. dr. sc. Ivan Perković

Brigita Lacković, lab. tehničar

 

 

Ekološko-pedološki laboratorij

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije