×

Ekološko-pedološki laboratorij

U Ekološko-pedološkom laboratoriju odvijaju se nastavne i znanstvene aktivnosti. Od nastavnih aktivnosti u Laboratoriju se provodi praktična nastava (laboratorijske vježbe) iz predmeta Pedologija za studente prve godine preddiplomskih studija Šumarstvo, Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša. Također, u Laboratoriju se obavljaju i vježbe iz Pedologije za studente diplomskih studija Šumarstva, Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša. Osim toga, studenti završnih godina preddiplomskih i diplomskih studija koji imaju odgovarajuće afinitete biraju Ekološko-pedološki laboratorij kao mjesto i njegove nastavnike kao mentore za izradu svojih završnih ili diplomskih radova. Također, studentima koji su posebno zainteresirani omogućeno je da se tijekom redovnih aktivnosti nastavnika u Ekološko-pedološkom laboratoriju i sami uključe i okušaju u znanstvenoistraživačkom radu.

Što se tiče znanstvenih aktivnosti, u Ekološko-pedološkom laboratoriju ponajprije se provode istraživanja s područja tloznanstva – ispituju se fizička i kemijska svojstva tala. Tako se obavljaju analize granulometrijskog
sastava tla, vodopropusnosti, kiselosti tla, određivanja sadržaja karbonata, ukupnog ugljika i dušika, metala i metaloida u uzorcima tla.

 

Ekološko-pedološki laboratorij

 

Aktualno

18.02.2020

Ljetne škole

12.02.2020

Dani otvorenih vrata Šumarskog fakulteta

U petak 24. i u subotu 25. travnja 2020. od 10 do 17 sati na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održati će se Dani otvorenih vrata namijenjeni maturantima te široj zainteresiranoj javnosti.

05.02.2020

Objava natječaja za izbor (05022020)

u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije