×

Aktualno

20.05.2020

Znanstveni rad i međunarodna suradnja

Stručna praksa Erasmus+

Objavljen 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2020./21.

18.02.2020

Znanstveni rad i međunarodna suradnja

Ljetne škole

04.02.2020

Znanstveni rad i međunarodna suradnja

Razne studentske stipendije (Indonezija, Tajvan, Harvard)

29.01.2020

Znanstveni rad i međunarodna suradnja

Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA103 (EU) za ak.godinu 2020./21.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje KA103 (EU) za ak.godinu 2020./21.

29.01.2020

Znanstveni rad i međunarodna suradnja

Obavijest o sufinanciranju projekta iz ESI fondova - "MEMORIE"

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije