YouTube
Instagram
Facebook
×

Novi nastavni plan i program (2022/2023)


Semestar 1.

 

Obvezni predmeti

ŠDU-1001N - Fitofarmacija u šumarstvu- 4.0 ECTS - P30 + L15

ŠDU-1002N - Oplemenjivanje šumskog drveća- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-1003N - Opća i krajobrazna ekologija- 6.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-1004N - Ishrana bilja- 4.0 ECTS - P30 + A15

ŠDU-1005N - Rast i prirast- 5.0 ECTS - P30 + A15

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 1. semestra ŠDU > Obavezno upisati 3 izborna predmeta

ŠDU-1006N - Fotointerpretacija u šumarstvu- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1007N - Primjena fitocenologije u šumarskoj praksi- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1008N - Zoonoze u šumskim ekosustavima- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1009N - Metode biljne taksonomije- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1010N - Ekologija ptica- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1011N - Behavioural Ecology- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1012N - Monitoring životinjskih populacija- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1013N - Zooekologija u šumskim ekosustavima- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-1014N - Dokumentacija i informatologija u znanstveno-istraživačkom radu- 2.0 ECTS - P15

* Neovisno od tih izbornih predmeta po želji se, preko studentske referade, može upisati  i izborni predmet 

ŠDU-1003E - General and Landscape Ecology- 6.0 ECTS - P30 + A15 + T16

, kao zamjena za istovjetni obavezni predmet na hrvatskom jeziku ŠDU-1003 - Opća i krajobrazna ekologija- 6.0 ECTS - P30 + A15 + T16

 

Semestar 2.

 

Obvezni predmeti

ŠDU-2001N - Uzgajanje šuma II- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-2002N - Šumska vegetacija- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-2003N - Lovno gospodarenje I- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-2004N - Integrirana zaštita šuma- 6.0 ECTS - P30 + A30 + T16

ŠDU-2005N - Gospodarenje tlom šumskim ekosustava- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T8

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 2. semestra ŠDU > Obavezno upisati 3 izborna predmeta

ŠDU-2006N - Biotehnologija u šumarstvu- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2007N - Ekološki monitoring- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2008N- Ishrana divljači- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2009N - Izmjera šumskih prostora- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2010N - Klonsko šumarstvo- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2011N - Kvantitativne metode planiranja u šumarstvu- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2012N - Lovna kinologija- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2013N- Mehanizacija u uzgajanju šuma- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2014N - Zakonska regulativa u uređivanju šuma- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2015N - Komunikacijski i certifikacijski procesi u šumarstvu- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2016N- Dendrokronologija- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-2017N- Europsko šumarstvo- 2.0 ECTS - P15 , T 80

 

Semestar 3.

 

Obvezni predmeti

ŠDU-3001N - Uzgoj stabala izvan šuma- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-3002N - Ekonomika šumarske tvrtke- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T8

ŠDU-3003N - Lovno gospodarenje II- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

ŠDU-3004N - Šumarske tehnike i tehnologije - 5.0 ECTS - P30 + A30 + T24

ŠDU-3005N - Šumske melioracije krša - 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 3. semestra ŠDU > Obavezno upisati 3 izborna predmeta

ŠDU-3006N - Prostorno -vremenske analize u GIS-u- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3007N - Bioenergetske kulture i fitoremedijacija- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3008N - Ekologija šumskoga drveća- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3009N - Gradacije i monitoring šumskih kukaca- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3010N -Požari i obnova vegetacije- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3011N - Obrada i ocjenjivanje lovačkih trofeja- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3012N - Poplavne šume- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3013N - Preborno gospodarenje i subalpinski šumski ekosustavi- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3014N - Sanacija degadiranog zemljišta- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3015N - Statističke metode i modeli- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3016N - Europski tipovi šuma- 2.0 ECTS - P15

ŠDU-3017N - Planiranje gospodarenja privatnim šumama - 2.0 ECTS - P15 

 

Semestar 4.

 

Obvezni predmeti

ŠDU-4001N - Šumsko gospodarsko planiranje - 6.0 ECTS - P30 + A45 + T32

ŠDU-4002N - Diplomski rad - 20.0 ECTS 

ŠDU-4003N - Stručna praksa - 4.0 ECTS

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije