YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Oplemenjivanje šumskog drveća

ŠDU2004 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja: 1.Poligeno nasljeđivanje, kvantitativna svojstva i okoliš. 2.Modifikacije, mutacije, vanjezgrino nasljeđivanje. 3.Osnove oplemenjivanja drvenastih vrsta. Opći pojmovi, povijesni razvoj. 4.Tehnike kloniranja šumskih vrsta drveća. 5.Ciklus oplemenjivanja. Stvaranje početnog biljnog materijala, Matična populacija. 6.Metode masovne selekcije. Selektirana populacija. 7.Reprodukcijske i oplemenjivačke populacije. 8.Genotipska selekcija na temelju genetičkog testiranja. 9.Razvoj strategije oplemenjivanja. 10.Kontrolirano križanje u oplemenjivanju; Dizajn i tehnike. 11.Oplemenjivanje hibridizacijom (unutarvrsna i međuvrsna hibridizacija). 12.Oplemenjivanje na otpornost prema abiotskim čimbenicima. 13.Oplemenjivanje na otpornost prema biotskim čimbenicima. 14.Metode makropropagacije i mikropropagacije u oplemenjivanju (Tehnike kloniranja drveća). 15.Metode biotehnologije u oplemenjivanju drveća. Vježbe: 1.Upoznavanje sa ciljevima i svrhom oplemenjivanja šumskog drveća i svojstvima za koje se vrši oplemenjivanje (praktikum) 2.Selekcija kandidat stabala na osnovu zadanih kriterija (praktikum) 3.Izračun i evaluacija kandidat stabala po zadanim kriterijima za plus stabla (praktikum) 4.Primjena RCB dizajna u postavljanju klonske sjemenske plantaže na zadanoj površini (praktikum) 5.Upoznavanje s konceptom genetičkog testa, planiranje blokova testa na zadanom terenu (praktikum) 6.Dizajn genetičkog testa polusrodnika (praktikum) 7.Postavljanje genetičkog testa u mjerilu ovisno o uvjetima zadanog terena (praktikum) 8.Izmjere metričkih svojstava u genetičkom testu (praktikum) 9.Izračun parametara deskriptivne statistike u genetičkom testu (praktikum) 10.Izračun opće kombinacijske sposobnosti i aditivne vrijednosti (praktikum) 11.Analiza varijance, interpretacija statističke značajnosti efekata (praktikum) 12.Izračun nasljednosti analiziranih svojstava (praktikum) 13.Interakcija GxE (izračun) (praktikum) 14.Interakcija GxE evaluacija klonova (praktikum) 15.Obilazak molekularno-biološkog laboratorija, upoznavanje sa selekcijom pomoću molekularnih biljega (laboratorijska) Terenska nastava Upoznavanje s procesom odabira kandidat stabala, obilazak sjemenskih sastojina, odabranih plus stabala hrasta lužnjaka,klonskih sjemenskih plantaža hrasta lužnjaka i poljskog jasena, klonskog arhiva nizinskog brijesta i genetičkog testa polusrodnika iz klonske sjemenske plantaže.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Drveća i grmlja. Interna recenzirana skripta. 224. str. (odabrana poglavlja)

Preporučena literatura:
2.    Ballian D., Kajba D. Oplemenjivanje šumskog drveća i očuvanje njegove genetske raznolikosti, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2011.
3.     White, T. L., W. T. Adams, D. B. Neale, 2007: Forest Genetics. Wallingford, UK, Cambridge, CAB International. p682.
4.    Forest Genetic Resources Conservation and Management: In Managed Natural Forests and Protected Areas (in situ). International Plant Genetics Research Institute (2002).
5.     Young, A., Boshier, D., Boyle, T. 2000. Forest Conservation Genetics: Principles and Practice. CABI. 368 str
 


Suradnici

izv. prof. dr. sc. Ida Katičić Bogdan

Izvanredna profesorica

Email: ikaticic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije