YouTube
Instagram
Facebook
×

Novi nastavni plan i program (2022-2023)


Semestar 1.

Obvezni predmeti

UD-1001 - Gospodarenje tlom - 6.0 ECTS - P45 + A15 + T8

UD-1003 - Računalno oblikovanje parkovnih prostora- 6.0 ECTS - P15 + A30 + T8

UD-1004 - Fitofarmacija u urbanim područjima- 6.0 ECTS - P30 + A30 + T8

UD-1002 - Gospodarenje i zaštita voda - 6.0 ECTS - P30 + A15 + T8

 

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 1. semestra UD > Obavezno upisati 3 izborna predmeta

UD-1011N - Sukcesije i praćenje stanja vegetacije - 2.0 ECTS - P30

UD-1005N - Primjenjena fotointerpretacija- 2.0 ECTS - P15 + T15

UD-1007N - Laboratorijske metode u fitopatologiji- 2.0 ECTS - P15 + T15

UD-1008N - Primjenjena zooekologija- 2.0 ECTS - P30

UD-1009N - Oplemenjivanje drvenastog bilja- 2.0 ECTS - P30

UD-1010N - Ptice urbanih šuma i parkova- 2.0 ECTS - P30

UD-1011N - Ponašanje životinja- 2.0 ECTS - P30

UD-1012N -Inovacije i poduzetništvo- 2.0 ECTS - P30

UD-1013N -Inventura stakleničkih plinova u šumarstvu- 2.0 ECTS - P15 + A15

UD-1014N -Ishrana bilja u urbanom okolišu- 2.0 ECTS - P30 

UD-1015N -Gospodarenje s divljači - 2.0 ECTS - P15 + A15

 

Semestar 2.

Obvezni predmeti

UD-2001 - Hortikulturna dendrologija- 6.0 ECTS - P30 + A15 + T24

UD-2002 - Okolišno prihvatljive tehnike i tehnologije- 6.0 ECTS - P30 + L30 + T24

UD-2005 - Poznavanje vegetacije- 6.0 ECTS - P30 + A15 + T16

UD-2004 - Rasadnička proizvodnja ukrasnoga bilja- 6.0 ECTS - P30 + A15 + T16

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 2. semestra UD > Obavezno upisati 3 izborna predmeta

UD-2006N - Šumske mikorize- 2.0 ECTS - P30

UD-2007N - Gospodarenje otpadom- 2.0 ECTS - P30

UD-2008N - Zoonoze u prirodnim staništima i urbanim sredinama- 2.0 ECTS - P30

ŠDU-2009N - Tipološke klasifikacije vegetacije- 2.0 ECTS - P30

UD-2010N- Invazivne biljke- 2.0 ECTS - P15 + A15

UD-2011N - Analiza planova upravljanja i gospodarenja parkovnim objektima- 2.0 ECTS - P15 + A15

UD-2012N - Višenamjenske staze urbanih i zaštićenih područja- 2.0 ECTS - P15 + A15

UD-2013N - Kemija okoliša- 2.0 ECTS - P30

UD-2014N - Izbor i primjena ukrasnog drveća i grmlja za uređenje zelenih površina- 2.0 ECTS - P30

UD-2015N - Rijetke i zaštićene autohtone drvenaste biljke - 2.0 ECTS - P15 + A15

UD-2016N - Prikljupljanje i obrada 3D podataka - 2.0 ECTS - P30

 

Semestar 3.

Obvezni predmeti

UD-3001N - Sanacija degradiranog zemljišta- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

UD-3002N - Analiza i valorizacija prostora- 4.0 ECTS - P30 + A15

UD-2003N - Ekoturizam- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T8

UD-3004N - Statističke metode i modeliranje u šumarstvu - 4.0 ECTS - P15 + A30 

UD-3005N - Očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća - 5.0 ECTS - P30 + A30 + T16

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 3. semestra UD > Obavezno upisati 4 izborna predmeta

UD-3006N - Priprema i vođenje ekoloških projekata- 2.0 ECTS - P15 + A15

UD-3007N - Zaštićeni dijelovi prirode- 2.0 ECTS - P30

UD-3008N - Prašume i šumski rezervati- 2.0 ECTS - P30

UD-3009N - Organizacijska kultura- 2.0 ECTS - P30

UD-3010N - Uporaba šumske biomase- 2.0 ECTS - P15 + A15

UD-3011N - Mobilne aplikacije u šumarstvu- 2.0 ECTS - P15 + A15

UD-3012N - Modeli rasprostranjenosti vrsta- 2.0 ECTS - P15 + A15

UD-3013N - Sigurnost i organizacija rada u urbanim i zaštićenim šumama- 2.0 ECTS - P15 + A15

UD-3014N - Šumske prometnice u zaštićenim područjima - 2.0 ECTS - P15 + A15

UD-3015N - Sanacija i konzervacija stabala- 2.0 ECTS - P15 + A15


Semestar 4.

Obvezni predmeti

UD-4001 - Integrirana zaštita šuma u zaštićenim područjima- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T16

UD-4002 - Ekološki monitoring- 4.0 ECTS - P15 + A30 + T16

UD-4003 - Diplomski rad - 20.0 ECTS 

UD-4004 - Stručna praksa - 4.0 ECTS

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije