YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Prašume i šumski rezervati

UD3008
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Obrađuju se slijedeće nastavne cjeline: definicije pojmova prašume i šumskoga rezervata; značenje i uloga prašuma; antropogeni utjecaj; rasprostranjenost prašuma u svijetu, Europi, Hrvatskoj; filogenetski razvoj šuma; ontogenetski razvoj šume (pionirska, prijelazna i konačna šuma s primjerima); pristupi i metode istraživanja prašuma i šumskih rezervata; struktura prašume (inicijalna faza, optimalna faza, terminalna faza, preborna faza, ostale faze); tekstura prašume; dinamika prašume s primjerima razvojnih ciklusa; stabilnost prašume; produkcija prašumskoga ekosustava; rast i prirast šumskoga drveća u prašumi; fizička zrelost; odumiruća, mrtva i raspadajuća stabla; razgradnja mrtvoga drva; pomlađivanje u prašumi; zoocenoza prašume; analiza prašuma u Hrvatskoj: bukovo-jelove prašume, bukove i hrastove prašume; šumski rezervati u Hrvatskoj; prašume u Europi; struktura prašume tropskoga područja; prašuma borealnoga područja, tajga; uporaba spoznaja iz prašume u gospodarenju šumom; koncept gospodarenja prirodnom šumom; usporedba prašume i prirodne gospodarske šume.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Anić, I., 2004: Prašume i njihovo značenje za gospodarenje šumama u Hrvatskoj. Glasnik zaštite bilja, 6(27): 85?96, Zagreb.
2.     Matić, S., Prpić, B., Anić, I., Oršanić, M., 2003: Bukove prašume. U: Obična bukva u Hrvatskoj, Akademija šumarskih znanosti, 414 ? 434, Zagreb.
3.     Matić, S., Prpić, B., Rauš, Đ., Vranković, A., Seletković, Z., 1979: Ekološko-uzgojne osobine specijalnih rezervata šumske vegetacije Prašnik i Muški bunar u Slavoniji. U: Đ. Rauš (ur.), Drugi kongres ekologa Jugoslavije, Savez društava ekologa Jugoslavij
4.     Prpić, B., Matić, S., Vukelić, J., Seletković, Z., 2001: Bukovo-jelove prašume hrvatskih dinarida. U: Obična jela u Hrvatskoj, Akademija šumarskih znanosti, 479 ? 492, Zagreb.
5.     Prpić, B., Seletković, Z., 1996: Istraživanja u hrvatskim prašumama i korištenje rezultata u postupku s prirodnom šumom. U: B. Mayer (ur.), Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, 97 ? 104, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski in

 


Preporučena literatura:
6.     Korpel, Š., 1996: Razvoj i struktura bukovo-jelovih prašuma i njihova primjena kod gospodarenja prebornom šumom. Šumarski list CXX (3 ? 4): 203 ? 209, Zagreb.
7.     Korpel, Š., 1995: Die Urwaelder der Westkarpaten. Gustav Fisher Verlag, Stuttgart-Jena-New York, 310 str.
8.     Korpel, Š., Saniga, M., 1995: Prirode blizke pestovanie lesa. TU Zvolen, 158 str., Zvolen.
9.     Korpel, Š., 1989: Pralesy Slovenska. VEDA, 322 str., Bratislava.
10.     Leibundgut, H., 1982: Europaeishe Urwaelder der Bergstufe. Bern ? Stuttgart.
11.     Leibundgut, H., 1978: Über die Dynamik europaeisher Urwaelder. Allg. Forstzeitschr. 24: 686 ? 690.
12.     Leibundgut, H., 1959: Über Zweck und Methodik der Struktur- und Zuwachsanalyse von Urwaeldern. Schwiz. Zeitschr. f. Forstwes., 110 (3): 111 ? 124.


Nositelji

akademik Igor Anić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: ianic@sumfak.unizg.hr
više
Stjepan Mikac
Izv. prof. dr. sc. Stjepan Mikac

Izvanredni profesor

Email: smikac@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije