YouTube
Instagram
Facebook
×

DAN DOKTORATA BIOTEHNIČKOG PODRUČJA


 

U velikom amfiteataru Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije 16. listopada 2020. održan je Dan doktorata  biotehničkog područja u organizaciji Agronomskog fakulteta, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta i Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije  Sveučilišta u Zagrebu. S obzirom na epidemiološku situaciju, događanje je bilo moguće pratiti i virtualno.

Ciljevi ovog događanja bili su predstaviti ostvarene istraživačke rezultate studenata doktorskih studija i istraživanja doktorskih radova koji su u tijeku, steći uvid u raznolikost znanstvenoga rada biotehničkog područja, razmjeniti iskustava između studenata doktorskih studija biotehničkog područja i popularizirati doktorske studije sastavnica biotehničkog područja.

Priznanje za najbolju prezentaciju rezultata istraživanja na Danu doktorata uručeno je studentu poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredene znanosti,  Martinu Jaguniću, mag. ing. agr., a za najbolji poster Ivni Poljanec mag. ing. s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta.

Snimku Dana doktorata možete pogledati na https://www.youtube.com/watch?v=SONF3iXZgLY

Aktualno

29.03.2023

Posjet studenata iz Kanade

U sklopu međunarodne suradnje FŠDT-a, od 12. do 18. ožujka 2023. godine, ostvaren je studijski posjet  14 studenata i dva profesora šumarstva s Collège de Rimouski (Quebec, Canada), koje je vodila nastavnica Nadia Tremblay. 

23.03.2023

Održan prvi CROFOR - Croatian Forestry Forum

Povodom Međunarodnog dana šuma i Dana kvalitete Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije 22. ožujka 2023. godine održan je prvi CROFOR - Croatian Forestry Forum.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije