YouTube
Instagram
Facebook
×

OBAD

OBAD je  Online baza doktoranada. Putem OBAD-a Sveučilište u Zagrebu vodi evidenciju o upisanim doktorandima i prati njihov napredak kroz doktorski studij.


Kliknite ovdje za prijavu u OBAD koristeći svoj AAI@EduHr elektronički identitet. Prilikom prijave koristite puno korisničko ime (na primjer: doktorand@unizg.hr) upisano malim tiskanim slovima.


Prijavu u OBAD potrebno je napraviti korištenjem AAI@EduHr elektroničkog identiteta. Ako nemate elektronički identitet, kontaktirajte osobu zaduženu za AAI@EduHr na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije koja će vam ga dodijeliti (Davor Bertol, dbertol@sumfak.hr).


Dodatno o OBAD-u se možete informirati na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije