YouTube
Instagram
Facebook
×

OBAD

OBAD je  Online baza doktoranada. Putem OBAD-a Sveučilište u Zagrebu vodi evidenciju o upisanim doktorandima i prati njihov napredak kroz doktorski studij.


Kliknite ovdje za prijavu u OBAD koristeći svoj AAI@EduHr elektronički identitet. Prilikom prijave koristite puno korisničko ime (na primjer: doktorand@unizg.hr) upisano malim tiskanim slovima.


Prijavu u OBAD potrebno je napraviti korištenjem AAI@EduHr elektroničkog identiteta. Ako nemate elektronički identitet, kontaktirajte osobu zaduženu za AAI@EduHr na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije koja će vam ga dodijeliti (mr.sc. Vladimir Koštal, vkostal@sumfak.hr).


Dodatno o OBAD-u se možete informirati na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu

 

Aktualno

29.03.2023

Posjet studenata iz Kanade

U sklopu međunarodne suradnje FŠDT-a, od 12. do 18. ožujka 2023. godine, ostvaren je studijski posjet  14 studenata i dva profesora šumarstva s Collège de Rimouski (Quebec, Canada), koje je vodila nastavnica Nadia Tremblay. 

23.03.2023

Održan prvi CROFOR - Croatian Forestry Forum

Povodom Međunarodnog dana šuma i Dana kvalitete Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije 22. ožujka 2023. godine održan je prvi CROFOR - Croatian Forestry Forum.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije