YouTube
Instagram
Facebook
×

Diplomski studij Oblikovanje proizvoda od drva

Diplomski studiji traju četiri semestra (2 godine, 120 ECTS bodova).

Više o upisima na Diplomske studije


Završetkom diplomskog studija i obranom diplomskoga rada studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskoga naziva prema studijskom programu: magistar drvne tehnologije – oblikovanje proizvoda od drva


Obzirom na specifičnost studija Oblikovanja proizvoda od drva čiji se program obraća ponajviše sektoru drvne industrije, za očekivati je da će suradnja s gospodarskim i javnim sektorom biti od široke i obostrane koristi. Obrazovanje studenata ima za cilj uspostavljanje interdisciplinarne suradnje ovog profila studenata s gospodarskim subjektima, te nalazi podršku u praktičnoj uporabi njihovih rješenja, kroz komunikaciju i kooperaciju s industrijom i trgovinom, bilo iz državnog ili privatnog sektora. Projektni zadaci koje student rješava u suradnji s proizvodnim tvrtkama sustavno ga vode da preko znanja, analiziranja problema, idejnih rješenja i prijedloga rješavanja zadane problematike u svim pravcima - oblikovnim, konstrukcijskim, tehničkim, tehnološkim – u samom procesu proizvodnje, programiranja i istraživanja tržišta, promocije i distribucije drvnih proizvoda, rješenje dovede do izrade modela ili prototipa, pri čemu savladava vještine komunikacije sa suradnicima različitih profila.


Magistar drvne tehnologije – oblikovanje proizvoda od drva je osposobljen za obavljanje radnih zadataka u većim i manjim tvrtkama (od pogona do salona) koje se bave proizvodnjom ili distribucijom namještaja ili drugih proizvoda od drva. Također je spreman sudjelovati u rješavanju interdisciplinarnih problema, koja se odnose ne samo na dio oblikovanja ili konstruiranja proizvoda i njihovog prezentiranja, već i na odluku o odabiru materijala, repromaterijala, tehnologije obrade, te osiguranju kakvoće finalnog proizvoda. Zahvaljujući poznavanju metodologije dizajna finalnih proizvoda od drva apsolventi studija su osposobljeni obavljati niz funkcija, od razvoja proizvoda, unapređenja kvalitete, oblikovanja i konstruiranja proizvoda, opremanja objekata, sve do prezentacije na sajmovima i prodaje proizvoda.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije