YouTube
Instagram
Facebook
×

Nastavni plan i program


Semestar 1.

Obvezni predmeti

DD-1158 - Konstrukcije proizvoda od drva III- 5.0 ECTS - P30 + A30

DD-1159 - Tehnološka priprema rada- 5.0 ECTS - P30 + A30

DD-1160 - Pločasti materijali- 4.0 ECTS - P30 + A15

DD-1161 - Metodologija industrijskog oblikovanja namještaja - 4.0 ECTS - P15 + A30

DD-1166 - Terenska nastava - 4.0 ECTS - T48

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 1. semestra DD > Upisuju se dva izborna predmeta, od kojih je jedan obvezno s liste, a drugi prema slobodnom izboru.

DD-1162 - Makroskopska svojstva i tekstura drva- 4.0 ECTS - P30 + A15

DD-1164 - Metode istraživanja strukture drva- 4.0 ECTS - P30 + A15

DD-1163 - Namještaj i opremanje prostora- 4.0 ECTS - P30 + A15

DD-1165 - Nedrvni materijali- 4.0 ECTS - P30 + A15

 

 

Semestar 2.

Obvezni predmeti

DD-1266 - Istraživanje fizikalnih i mehaničkih svojstava drva- 5.0 ECTS - P30 + A30

DD-1267 - Drvni kompozitni materijali- 5.0 ECTS - P30 + A30

DD-1268 - Osiguranje kakvoće finalnih proizvoda- 4.0 ECTS - P15 + A30

DD-1269 - Sustavi informacija na tržištu drvnih proizvoda- 4.0 ECTS - P30 + A15

DD-1273 - Terenska nastava - 4.0 ECTS - T48

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 2. semestra DD > Upisuju se dva izborna predmeta, od kojih je jedan obvezno s liste, a drugi prema slobodnom izboru.

DD-1272 - Izbor alata i parametara obrade- 4.0 ECTS - P30 + A15

DD-1270 - Konstrukcije proizvoda od drva IV- 4.0 ECTS - P30 + A15

DD-1280 - Međunarodno tržište drvnih proizvoda- 4.0 ECTS - P30 + A15

DD-1271 - Specijalni proizvodi od drva- 4.0 ECTS - P30 + A15

DD-1280E - International market of wood products - 4.0 ECTS - P30 + A15

DD-1271E - Special products of wood - 4.0 ECTS - P30 + A15

 

 

Semestar 3.

Obvezni predmeti

DD-2373 - Površinska obrada proizvoda od drva- 5.0 ECTS - P30 + A30

DD-2374 - Projektiranje proizvoda od drva - 5.0 ECTS - P30 + A30

DD-2375 - Namještaj i zdravlje - 4.0 ECTS - P30 + A15

DD-2376 - Primjenjena statistika - 4.0 ECTS - P30 + A15

DD-2380 - Terenska nastava - 4.0 ECTS - T48

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 3. semestra DD > Upisuju se dva izborna predmeta, od kojih je jedan obvezno s liste, a drugi prema slobodnom izboru.

DD-2377 - Istraživanje lijepljenih spojeva- 4.0 ECTS - P30 + A15

DD-2378 - Upravljanje i osiguranje kvalitete- 4.0 ECTS - P30 + A15

DD-2379 - Upravljanje projektima - 4.0 ECTS - P30 + A15

 

 

Semestar 4.

Obvezni predmeti

DD-2481 - Diplomski rad - 30.0 ECTS - L75 + T75

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije